Lysåben hede erstatter tæt nåleskov - og skaber en større biodiversitet

Publiceret 20-10-2020

Gran og fyr ved Flade Sø fjernes til gavn for hedelyng og mange andre planter, der er gode for insekter.

Der arbejdes med at fælde og fjerne contortafyr, bjergfyr og sitkagran. Foto: Thisted Kommune

Thisted Kommune og Nationalpark Thy samarbejder i øjeblikket om et naturplejeprojekt ved den nordlige ende af Flade Sø.

Projektet handler om at skabe en større biodiversitet ved at forbedre vilkårene for de planter og dyr, der trives i et hedeområde.

- Vi skaber lysåbne forhold, så hedelyngen kan genetablere sig. Der vil blive en større diversitet af planter, som skaber levested for en række insektarter, siger Dorthea Albrechtsen, der er naturplanlægger i Thisted Kommunes afdeling for plan og miljø.

De planter, der vil blive tilgodeset af rydningen, er især hedelyng, tormentil , klokkelyng, liden klokke, håret gøgeurt og blåhat. Men mange andre planter, der er typiske for hedearealer, vil få bedre vilkår – såsom almindelig kællingetand, rødknæ, katteskæg, bølget bunke, almindelig kongepen, almindelig røllike, børstesiv, rensdyrlav, gul snerre, engelsk visse, porse og mosebølle.

Fældede træer får lov at blive til insekter

Et område på ti hektar ryddes for nåletræer som contortafyr, bjergfyr og sitkagran. Samtidig ryddes området for glansbladet hæg, som er en invasiv art – ligesom bjergfyr.
Løvtræer og skovfyr fældes ikke.

I de vådeste områder vil nogle af de fældede træer blive liggende, da det vil give gode forhold for en række insekter.

Arbejdet med rydning af området ved Flade sø har været i gang siden midten af september og er næsten færdigt.

Projektet er en del af Thisted Kommunes lovpligtige arbejde med at sikre de mest værdifulde naturområder – de såkaldte Natura 2000-områder, som der er 252 af i hele Danmark.

Området er desuden omfattet af Lyngby-Flade Sø fredningen.

Området ved Flade Sø set fra luften, før rydningen begyndte. Her kan man se, at nåletræerne er dominerende. Dronefoto: Nationalpark Thy.

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy

Telefontider

Mandag-onsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-15.00

Torsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-10.00