Glæde i Amtoft over "ny" havn

Publiceret 06-10-2020

Thisted Kommune har sørget for udvidelse af moleværket og uddybning af indsejlingen. Nu fortsætter Amtoft Lystbådelaug med sin del af opgaven med at gøre havnen endnu bedre.

Et blik mod havnen fra syd. Foto: Thisted Kommune.
- Der er virkelig ”run på”, og specielt i år har vi oplevet stor interesse for vores kajpladser. Vi har faktisk haft den største venteliste i mange år, så udvidelsen kommer på et meget belejligt tidspunkt.

Birger Kühn, bestyrelsesmedlem i Amtoft Lystbådelaug, udtrykker stor glæde over, at et årelangt ønske om en renovering og udvidelse af Amtoft Havn nu er realiseret.

Med en bevilling på syv millioner kroner fra Thisted Kommune er øst- og sydmolen forlænget ud i fjorden, hvorved der er skabt et større bassin, og indsejlingen er uddybet til 2,70 meter. Samtidig er der bygget ny spunsvæg ved fiskerikajen , hvilket er til gavn for erhvervs- og fritidsfiskerne.

Udvidelsen af havnen i Amtoft sker i et samarbejde mellem Amtoft Lystbådelaug og Thisted Kommune.

Thisted Kommune har haft ansvaret for de ydre værker, og Amtoft Lystbådelaug har ansvaret for opgraderingen af det indvendige i havnen.

- Her i efteråret går vi i gang med at lave 190 meter fortøjnings- og gangbroer samt implementere områder, hvor man kan sidde. Så nu får vi også plads til gæstesejlerne, fortæller Birger Kühn.

Attraktiv havn

Han anslår, at udvidelsen danner grundlag for i alt 35-40 ekstra pladser i forhold til tidligere. Og det er der brug for.

- I mange år har vi været fuldt belagt, og lige nu er der ti både, vi ikke har plads til, siger han.

Amtoft Lystbådelaug tæller for tiden 90 både.

Etablering af fortøjningsbroerne inde i havnen er 1. del af en femårs plan. Næste etape er etablering af en flydebro til lystfiskerne.

- Der er efterhånden en pæn bestand af hummere og gedder i Limfjorden, og vi vil gerne have det liv, som fritidsfiskeriet giver, siger Birger Kühn.

Inden opstarten af havneplanen i Amtoft blev der afholdt en række møder med brugere og foreninger i området (havneudvalget), der var med til at udforme projektet. På møderne kom der mange gode ideer frem, og det var nogle af disse, der ses i dag i projektet med havneudvidelsen.

Knudepunkt for sejlere

Birger Kühn betegner samarbejde med Thisted Kommunes drifts- og anlægsarbejdet som rigtig fint.

- Der har været en stor villighed til at løse problemerne undervejs og lytte til os. Det er blevet, som vi gerne ville have det, og det er en stor lettelse at være nået hertil, siger han.

Som afslutning på kommunens anlægsarbejde er der sat ”gadelys” op langs den sydvestvendte mole.

- Nu er vi klar til at tage fat på vores del af opgaven inde i havnen, så vi kan blive klar til fremtiden, siger Birger Kühn.

Han ser havnen i Amtoft som et attraktivt knudepunkt for sejlere. Fem andre havne i Limfjorden kan nås herfra inden for to timer.

Samlet set er der givet en bevilling på syv mio. kr. fra Thisted Kommune til projektet omkring Amtoft Havn. Anlægsarbejdet er udført af CG Jensen. Niras har været rådgiver på projektet.

På dette luftfoto er det skitseret, hvad anlægsprojektet i Amtoft går ud på. Det ses, at øst- og sydmolen skulle forlænges ud i fjorden.