Alive Festival er med i internationalt netværk om genanvendelse af bioaffald

Publiceret 12-10-2020

Omdannelse af festivalens madaffald til kompost er en idé, som er udviklet i det lille ”eksperimentarium” i Thy.

Alive Festival har i nogle år arbejdet systematisk med sortering af affald. Nu går festivalen skridtet længere, når det gælder madaffald. Det skal komposteres. Ideer og metoder udveksles i et forum, CIP, hvor også Aalborg Universitet, Thisted Kommune og Champost er med. Foto: Mads Topp, Alive Festival.

Onsdag den 30. september deltog Esther Jexen Dall fra Alive Festivals sekretariat i en online workshop sammen med Roskilde Festival, NorthSide og tre festivaler fra Sverige og Holland.

De skulle udveksle ideer til, hvordan man genanvender bioaffald fra begivenheder, hvor mange mennesker er sammen.

- Vi er meget forskellige steder og har vidt forskellig omsætning og størrelse. Men vi kan lære af hinanden, fortæller Esther Jexen Dall.

På workshoppen fortalte hun om, hvordan Alive Festival arbejder med sortering af affald, og hvordan en konkret udfordring er blevet løst via et samarbejde under CIP (Cirkulær Innovation i Partnerskab), hvor også Thisted Kommune samt miljøplanlæggere fra Aalborg Universitet er med.

Et halvt ton madaffald

Alive Festival, der har omkring 3000 gæster, har i tre år haft fokus på sortering af madaffald, og sidste år blev der indsamlet et halvt ton, der blev transporteret til et biogasanlæg i Nørresundby.

- Vi har haft fokus på, hvordan man kan få mere ud af den ressource, som affald er – og samtidig undgå den lange transport, siger Esther Dall.

Alive Festival har været i dialog med Champost i Gærup og har lavet en aftale om, at de godt vil aftage og håndtere affaldet fra Alive Festival på en måde, så det bliver omdannet til kompost – med et helt særligt formål.

- Vi vil lave et jordforbedringsprodukt, som kan bruges i for eksempel Christiansgave. På den måde giver vi noget tilbage til det område, der danner ramme for Alive Festival, siger Esther Jexen Dall.

Alive Festival har udviklet mini-projektet sammen med to miljøplanlæggere fra Aalborg Universitet, Carla Smink og Rikke Huulgaard.

- De kommer med en kæmpestor ressource af viden om lovgivning og projektstyring, siger Esther Dall.

Og projektet indgår samtidig i en PHD, som Sybrith Tiekstra er i gang med om festivalers grønne omstilling.

Det var i et samarbejde med hende, at workshoppen forleden blev en realitet.

Vil inspirere store festivaler

Ifølge Esther Dall var det især interessant for de andre festivaler, hvordan man løser et specifikt problem i et landområde, hvor der er 100 km til et biogasanlæg, der kan håndtere madaffald.

Omvendt var det ”vildt inspirerende” at høre om, hvordan Roskilde Festival er i gang med at undersøge, hvordan man kan genanvende menneskelige affaldsprodukter (tis og lort).

Omkring 3000 mennesker deltager hvert år i Alive Festival. Festivalen er en lillesøster i forhold til Roskilde Festival og andre europæiske festivaler. Alligevel udveksles der ideer til bæredygtige løsninger i et nyt netværk, hvor Alive yder sit bidrag. Foto: Richo Lund Hald

På grund af corona-pandemien blev Alive Festival ikke afviklet i år, men Esther Dall håber, at forsøgsprojektet med Champost kan blive gennemført næste år.

Medejer af Champost, Henrik Goul, synes, at Alive Festival er et rigtig godt tiltag – og det var i første omgang hans incitament til at gå ind i projektet.

- Men ideen om at kompostere madaffald er interessant og falder i god jord i forhold til det, vi i forvejen beskæftiger os med. Vi laver produkter, der i høj grad baserer sig på at genanvende materialer og belaste miljøet så lidt som muligt, siger Henrik Goul, der i forvejen er med i CIP.

Udfordringer i de sene nattetimer

Esther Dall mener, der er store perspektiver i at handle cirkulært, når det gælder bioaffald.

- Det kunne være spændende at tænke i alle events i Thisted Kommune, hvor der samles mange mennesker. Man kunne måske udvikle en rullende kompoststation, siger hun – med reference til Thy Rock, Thy Træf, dyrskue og Cold Hawaii Games.

Esther Jexen Dall indrømmer gerne, at der er udfordringer i at få festivalgæsterne til at huske at sortere biomassen fra pappet eller plastikken, når først man kommer ud på de små, blå, berusende timer. Så der er et potentiale i at skabe en større biomasse.

Foto: Richo Lund Hald, Alive Festival.

- Vi skal arbejde med, hvordan vi inddrager folk i at optimere affaldssorteringen. Det er en sjov udfordring, når vi taler festivalgæster.

Men Alive Festival insisterer på at være et eksperimentarium for cirkulær økonomi.

- Vi er et minisamfund, og det er sjovt at prøve nogle ting af. I én weekend kan vi drømme, siger hun.

Tæt samarbejde med kommunen

Sortering af bioaffald er kun en del af det samarbejde, som Alive Festival har med Thisted Kommunes konsulent Peter Brandt Larsen, Team Energi og Ressourcer, omkring affaldssortering og grønne løsninger.

- Peter var også med på workshoppen, og jeg fornemmer, at det var interessant for de andre festivaler at se, hvordan kommunen og Alive Festival arbejder sammen. Det samarbejde, vi har med kommunen, handler om ALT inden for grøn omstilling. For bæredygtighed skal være i front hos os, fastslår Esther Jexen Dall.

Samarbejdet om fremtidens bæredygtige festival er sidste skud på samarbejdet mellem Alive Festival og Thisted Kommune. I 2019 var temaet plast, hvor udviklingsminister Rasmus Prehn samt repræsentanter for erhvervslivet og AAU deltog i en paneldebat om plastens udfordringer.

- I Thisted Kommune glæder vi os over, at Alive Festival er med i et europæisk netværk om fremtidens bæredygtige festivaler. De gør det hamrende godt, og vi ser frem til at se det nye initiativ om komposten ført ud i livet, siger Thisted Kommunes erhvervskonsulent, Peter Brandt Larsen, Team Energi og Ressourcer.

Fakta om CIP

  • Cirkulær Innovation i Partnerskaber (CIP) handler om at styrke innovation inden for cirkulær økonomi og bæredygtighed i små og mellemstore virksomheder i Nordjylland i perioden fra 2018-2020.
  • Projektet er igangsat af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i Norddanmark.
  • CIP er støttet af EU's europæiske fond for regiona udvikling.
  • Der arbejdes med bæredygtig udvikling inden for Byggeri, Biomasse, Turisme, Tekstil, Plast og Produktion.
  • Thisted Kommune deltager sammen med fem andre kommuner og 35 virksomheder samt Aalborg Universitet.

Erhverv

Kontakt
Skolegade 4C
7700 Thisted