Virksomheder stortrives stadig i Thy

Publiceret 30-11-2020

Thy prioriterer erhvervslivet højt, hvilket de lokale virksomheder kvitterer for i Dansk Industris årlige undersøgelse “Lokalt Erhvervsklima”. Thisted Kommune ligger i år på 16. pladsen som den bedste erhvervskommune i Danmark.

11 år i træk har DI taget temperaturen på den service og de forhold, som kommunerne tilbyder lokale virksomheder. Sidste år tog Thisted Kommune et stort spring i undersøgelsen til en samlet sjetteplads. I de ni foregående år har placeringerne svinget mellem nr. 50 og 92. Årets resultat kunne ifølge Dansk Industri derfor tyde på, at kommunen er ved at bide sig fast i toppen.

- Vi ligger i år på en 16. plads. Men når man tænker på hele den kæmpe forandring, som virksomhederne i år har gennemgået under coronaen, er jeg glad for placeringen. Jeg er også tilfreds med, at vi blandt andet fastholder at være meget gode i byggesagsbehandlingerne, og vi er godt med på at sikre gode fysiske rammer, en god dialog med virksomhederne og en stærk digital infrastruktur, forklarer borgmester Ulla Vestergaard.

Resultaterne ser formand for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds og Kulturudvalget, Niels Jørgen Pedersen, også positivt på. Han er tilpas med placeringen i toppen.

- Jeg synes, at det er positivt, at vi trods alle udfordringerne med corona stadig har formået at holde en tæt kontakt til virksomhederne i Thy. Vi har også fortsat kunne levere et højt niveau af service og rådgivning, hvilket kun er positivt under omstændighederne. Men der er stadig plads til, at vi kan forbedre os og fortsætte den positive udvikling, blandt andet på vores vejnet og infrastruktur.

Årsagen til den positive udvikling i Thy bunder ifølge den lokale formand for DI, i én grundlæggende ting:

- I Thy og på Mors er vi vidne til en fantastisk udvikling. Fra at være udkantsområde med nedlukninger af virksomheder og andre store udfordringer, er vi blevet et vækstområde med så klare resultater, at det giver genlyd i hele landet. Det afspejler sig også i årets undersøgelse, hvor begge kommuner klarer sig godt. Det er en udvikling, vi alle sammen har været en del af, og som vi kan være stolte af, siger Tage Odgaard Nielsen, formand for DI Thy/Mors.

Han uddyber:
- Dialog er vigtigt. Dialog, dialog, dialog. At vi kan tale om tingene, og at vi vil hinanden det bedste. Kommunerne har flyttet sig fra at være en myndighed, der sørger for, at reglerne overholdes. Til at blive en partner og en god ven for virksomhederne. De ser løsninger frem for problemer. De lytter til os, når der er noget, vi gerne vil have rettet op på. Det kan være sagsbehandling, byggesager, udbudspolitik, samarbejdet med jobcenteret, ja hvad som helst. Men hvis vi ikke taler sammen, finder vi ikke ud af, hvor vi kan blive bedre.

Nærværende service i Thy

Mere end 150 medarbejdere fra Thisted Kommunes forvaltninger har været på kursus i at være servicemindede, og der er et stort fokus på at være nærværende i dialogen. Alt fra besøg hos de enkelte virksomheder til møder og arrangementer, hvor virksomheder møder og taler med både politikere og ansatte fra kommunen.

I DI-undersøgelsen kvitterer de lokale virksomheder også for den meget effektive sagsbehandling af bl.a. miljø- og byggesager, mens der i begge kommuner er stor tilfredshed med erhvervsgrunde, lokalplaner og ikke mindst mobil- og bredbåndsdækning.
- Kommunerne (Thisted og Mors, red.) fortjener stor ros. De klarer sig godt på en række områder. Men vi har også udfordringer, vi skal arbejde videre med. Det gælder blandt andet bosætning og adgang til medarbejdere på lidt længere sigt. Og så skal vi blive endnu bedre til at samarbejde på tværs af kommunegrænserne, så vi kan stå endnu stærkere sammen i fremtiden, slutter Tage Odgaard Nielsen.

Fakta om Lokalt Erhvervsklima 2020

DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2020, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 11. år i træk, at DI laver undersøgelsen. 7.616 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer omkring 323.320 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 18 % af den private beskæftigelse. Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.
Resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer er opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat. 93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.

Læs mere på Dansk Industries hjemmeside: DI - Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation - Dansk Industri - DI

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg

Kontaktinfo
Kirkevej 9
7760 Hurup

Erhverv og Beskæftigelse

Contact
Skolegade 4C
7700 Thisted

Erhverv

Kontakt
Skolegade 4C
7700 Thisted