Kommunen holder øje med befolkningens flyttemønster

Publiceret 28-05-2020

Data over flytninger til og fra Thisted Kommune - samt internt i kommunen er et nyttigt værktøj til planlægning.

Sidste år flyttede 24 fra det åbne land til Koldby, mens 16 flyttede til det åbne land fra Koldby.

I de samme måneder flyttede otte personer til Østerild fra det åbne land, mens 24 flyttede den anden vej.

Den lange kolonne af data viser også, at 29 personer er flyttet fra Ukraine til det åbne land i Thisted Kommune. Kun otte rejste den anden vej.

Flyttemønstret er et af de temaer, som Jutta Bjerre beskæftiger sig med – og som hun kan afdække som Thisted Kommunes GIS-koordinator.

Jutta forklarer, at Thisted Kommune løbende får leveret data om til- og fraflyttere. Data er baseret på CPR-numre og det fremgår også, hvor trafikken af mennesker kommer fra og hvortil disse personer rejser.

- Det er så fedt et værktøj til at kunne forklare, hvad der sker rundt omkring i hele kommunen – og hvor der er en demografisk sårbarhed, siger hun.

Demografi er, at man kan beskrive befolkningens sammensætning i forhold til for eksempel alder og køn.
Befolkningsdata bruges, når kommunen skal planlægge udviklingen i skolestrukturen, dagpasning, ældrepleje, byudvikling, turisme og meget mere.

Jutta Bjerre omformer statistikken til kort via GIS.

- Internt i huset er det et fantastisk værktøj. For de forskellige forvaltninger er det meget hurtigere at overskue data på et kort frem for på en liste, pointerer Jutta Bjerre.

Eksempelvis har Jutta Bjerre lavet et kort over tilflytning til det åbne land i Thisted Kommune i 2019.

I alt er 197 personer flyttet rundt i det åbne land i 2019.

Det åbne land er karakteriseret ved at være området uden for de 57 byer i Thisted Kommune.

Flytninger til og fra det åbne land

Statistikken viser også, at 152 flyttede til det åbne land fra Thisted. 200 flyttede til Thisted fra det åbne land.

Det kan også være interessant at se, hvad der sker for det åbne land i relation til byer som København, Aalborg og Aarhus.

  • 29 er flyttet til det åbne land fra København. 10 den anden vej.
  • 47 er flyttet til det åbne land fra Aalborg. 64 den anden vej.
  • 31 er flyttet til det åbne land fra Aarhus. 52 den anden vej.

Samlet set er 84 flere fraflyttet det åbne land i Thy, end der er tilflyttere i 2019.

- Det er godt at have noget faktuelt at forholde sig til, hvis man for eksempel vil intensivere markedsføringen af Thisted Kommune, siger Jutta.

Juttas arbejde som GIS-koordinator betyder også, at hun forsyner andre forvaltninger med værktøjer, som gør deres arbejde lettere.

For eksempel:

  • Hjemmeplejen har fået et system, hvor de skal indtaste adressen på en ny modtager af hjemmehjælp, hvorefter visitator straks kan placere borgeren i det distrikt, han/hun hører under.
  • Skole-GIS er udviklet til skolerne som hjælp til for eksempel tilrettelæggelse af skolebuskørsel.
  • Byg og Byfornyelse bruger kortinfo til behandling af byggeansøgninger. Ved den første lynhurtige søgning kan sagsbehandleren se, om der er konflikter i forhold til natur og miljø.
  • Landbrugsteamet kan bruge GIS-systemet til for eksempel at registrere forekomst af bjørneklo. Denne registrering kan så sendes til lodsejeren, der er forpligtet til at bekæmpe denne invasive art.

Jutta Bjerre henter løbende nye data ind fra andre myndigheder såsom Kulturarvsstyrelsen, Kort- og Matrikelstyrelsen og Miljøportalen.

Fakta

GIS betyder Geografisk Informations System. GIS bruges næsten lige så ofte af borgerne som af sagsbehandlerne i Thisted Kommune. 

I løbet af den seneste måned er der registreret 2000 borger-kig i kortinfo og 2400 visninger til sagsbehandlere.

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy

Telefontider

Mandag-onsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-15.00

Torsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-10.00