Værdifuld natur i Thy kræver hjælp for at trives

Publiceret 10-06-2020

Thisted Kommune har i fem år brugt midler på naturpleje i Brødkær ved Visby, hvor orkideer og andre sjældne planter breder sig

Orkideer dukker op enkeltvis i det område, hvor der tidligere var et tæt pilekrat. Foto: Thisted Kommune

- Dér er allerede den første!

Naturmedarbejder Maria Criado fra Thisted Kommune har spottet en Maj-gøgeurt på en mark ved Visby. Men det varer ikke længe, før bølger af purpurfarvede orkideer viser sig i den sumpede grønne eng.

Maj-Gøgeurten er en fredet nordisk plante. Den er ikke truet, men den er forholdsvis sjælden i Nord- og Vestjylland. I 2015 blev der ydet en betydelig indsats i Brødkær for at optimere betingelserne for Maj-Gøgeurt og andre planter, der kræver næringsfattige og fugtige betingelser.

 - Her er nu en rigtig stor bestand af orkideer, fordi man har sørget for at bevare dette område lysåbent, pointerer Maria, der har en uddannelse som naturgeograf.

Næb-Star, kragefod, kærtidsel, mjødurt, vandmynte, vandpileurt, engnellikerod, trævlekrone, tveskægget ærenpris er nogle af de mange plantearter, som Maria spotter på sin gåtur.

Ægbladet fliglæbe og kødfarvet gøgeurt er andre orkideer, der vokser i Brødkær. Den kødædende Rundbladet Soldug findes også her.

Fuglearter tæller nattergal, løvsanger, tornsanger og munken. Maria fortæller, at odderen også lever her.

Samarbejde med Naturplejenetværk

Brødkær er et lavtliggende område på 27 hektar, der ligger ned til Limfjorden og Visby Bredning.

Her indgik Thisted Kommune for fem år siden i et samarbejde med Naturplejenetværk for Nordvestjylland om et naturprojekt, med det formål at optimere betingelserne for afgræsning i et område på 17,3 hektar.

Der blev ryddet et 2,8 hektar stort område med piletræer, men efter fem år var mange af dem vokset op igen, og derfor har Thisted Kommune netop gennemført en genrydning. Der er lavet en pletvis rydning, fordi lodsejere også har stor jagtinteresse i området.

- Det gør ikke noget, at nogle gamle træer bliver stående, for de giver gode betingelser for mosser, larver, insekter og fugle, siger Maria.

Denne gang er de op til to meter unge piletræer rykket op med rod – så vidt muligt.

Maria er tilfreds med det arbejde, som firmaet NATURETECH har udført.

Nu håber hun, at området bliver godt afgræsset af kreaturer de kommende år.

- Det bliver spændende at følge, hvordan området udvikler sig. Jeg håber, at orkideerne breder sig, og at der i det hele taget bliver mere biodiversitet. Det er allerede godt på vej, smiler Maria Criado.

Fakta

Naturplejeprojektet ved Brødkær fik i 2015 tilskud fra EU, Miljø- og Fødevareministeriet samt 15. Juni Fonden – og i 2020 er det Thisted Kommune, der har sørget for at vedligeholde projektet, idet kommunen overtog tilsagnet efter Naturplejenetværk for Nordvestjylland.

Næb-Star er indikator på, at jorden er næringsfattig. Foto: Thisted Kommune

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy

Telefontider

Mandag-onsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-15.00

Torsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-10.00