Jobsøgende i Thisted tilbydes digital karriererådgivning

Publiceret 26-06-2020

Thisted Kommunes beskæftigelsesindsats bliver understøttet af en digital platform, hvor ledige kan søge vejledning døgnet rundt.

Thisted Kommune lancerer om kort tid helt nye rådgivningsværktøjer, der via en digital platform gør det muligt for ledige borgere at optimere deres muligheder for at komme i job.

- I Corona-perioden har vi alle sammen lært at være mere digitale, og det har åbnet vores øjne for, hvordan vi kan understøtte beskæftigelsesindsatsen med gode, brugbare digitale løsninger for ledige, siger konstitueret beskæftigelseschef Trine Engholm Christensen, Jobcenter Thisted.

Jobcenter Thisted har indgået et samarbejde med konsulentfirmaet MYRUP & NYHAUGE om at udforme en digital platform, der er skræddersyet til Thisted Kommunes forskellige grupper af borgere uden beskæftigelse.

Den digitale platform med tilhørende app indeholder 65 forskellige videoer, der alle kan være relevante for den jobsøgende. 

Værktøjerne er meget konkrete. For eksempel kan man blive vejledt i, hvad man siger, når man ringer op til en potentiel arbejdsgiver med henblik på at sende en uopfordret ansøgning.

- Videoerne giver mulighed for at øve sig. Og man kan se dem igennem 50 gange, hvis det er, hvad man har brug for, siger Trine Engholm Christensen. 

Hun understreger, at den digitale karriererådgivning ikke står alene. Det er et led i den samlede indsats, der har til formål at kvalificere vejledningen og understøtte den ledige bedst muligt.

- Vi tænker, at det kan fungere godt som et supplement til den personlige vejledning, siger Trine Engholm Christensen. 

I første omgang bliver det tre forskellige grupper af ledige, der får glæde af ordningen. Det er forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og unge på uddannelseshjælp. Fra disse grupper visiteres ledige borgere til vores nye tilbud, der indeholder workshops kombineret med digital karriererådgivning. Derefter vil medarbejderne fra jobcenteret være parat til at give sparring til de borgere, der er i tilbuddet.

- Vi vil løbende følge op og prøve at understøtte hver enkelt i de redskaber og guidelines, han eller hun er i gang med at bruge. Så man samler op og undervejs finder ud af, hvad der er værdifuldt for den enkelte, siger Trine Engholm Christensen. 

På længere sigt skal ordningen udbredes til flere grupper af ledige, og eksempelvis bliver der til efteråret udviklet en version af platformen, der er målrettet seniorer.

Trine Engholm Christensen er spændt på, hvordan tilbuddet med digital karriererådgivning bliver modtaget og hvilken effekt det får for den enkeltes jobsøgning. Men selv er hun overbevist om, at digital rådgivning vil være værdifuld.

- Det er en god service, at man kan søge vejledning døgnet rundt. Der er langt større fleksibilitet i det for den enkelte ledige, lyder det fra beskæftigelseschefen.

Kontakt

Jobcenter Thisted
Skolegade 4C
7700 Thisted

Åbningstider

Mandag-onsdag
kl. 09.00-14.00

Torsdag
kl. 09.00-16.30

Fredag
kl. 09.00-13.00

Telefontider

Telefontiderne følger Thisted Kommunes og er som følger:

Mandag-onsdag
kl. 08.00-15.00

Torsdag
kl. 08.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-13.00