Rene ord om ild, røg og sod

Publiceret 11-01-2020

Skorstensfejermestre i tæt dialog med Thisted Kommune sikrer ensartet service.

Skal du indrette nyt fyrrum, er det en fordel at få gode råd af skorstensfejeren, inden byggeriet går i gang. Og er dit oliefyr klar til skrot, hvilken brændselsform er det så bedst at bruge?

Har du røg i skorstenen kan der være mange forhold at tage stilling til, og derfor er det rart at kunne få en uvildig og korrekt rådgivning. Rene ord for pengene kunne man sige.

Derfor er sektionsleder i Byg og Byfornyelse i Thisted Kommune, Kim Daniel Larsen, glad for, at samarbejdet med de to skorstensfejermestre i kommunen fungerer så godt, at ”andre kommuner kigger misundeligt” hertil.

Samarbejdet er også blevet bemærket i lauget.

- Jeg tror, det kører godt de fleste steder, men samarbejdet her er en solstrålehistorie, siger Jan Sunds, der er viceoldermester i skorstensfejerlauget, der omfatter 150 mestre i hele landet.

- Thisted Kommune vil gerne, at tingene er i orden, og de har fundet et par kompetente herrer, der er opdraget i den rette ånd, tilføjer han.

De to herrer er Jannick Jensen og Henrik Langvang.

Jannick Jensen passer med sine tre svende den sydlige del af Thisted Kommune, hvor der er 6578 ejendomme med en eller flere aktive skorstene, og Henrik Langvang passer med to svende og en lærling 5335 ejendomme i det nordlige distrikt.

Der blev tegnet kontrakt med de to mestre for nøjagtigt tre år siden, da de to daværende skorstensfejere begge gik på pension.

- Vi lagde stor vægt på at få et samarbejde og have en løbende dialog om tingene. Alle borgere i kommunen skal kunne ringe og få den samme besked. Servicen skal være ens overalt, understreger Kim Daniel Larsen.

Thisted Kommune har som myndighed pligt til at sikre at love og regler overholdes i forhold til miljø og brandsikkerhed – og at du får den rette vejledning. Det sker via et tillidsfuldt samarbejde med skorstensfejerne, der har den fagtekniske viden. Derfor blev der fra begyndelsen etableret et tæt forum for den løbende dialog i kraft af kvartalsmøder det første år – og siden møder hvert halve år mellem skorstensfejermestrene, sektionslederen og Else Marie Johannessen, der har ansvaret for BBR-registret i kommunen.

- Thisted Kommune har været exceptionelle i forhold til at sikre et godt samarbejde. De jævnlige møder betyder, at vi kan mærke, vi er enige, siger Henrik Langvang.

Kollegaen Jannick Jensen tilføjer:

- Det spiller med en million, det trekløversamarbejde, vi har haft.

Der er enighed med skorstensfejerlauget om et sæt etiske regler, der sikrer, at vejledningen er uvildig. Eksempelvis må skorstensfejerne ikke selv forhandle brændeovne.

Samarbejdet mellem skorstensfejermestrene og kommunen har også resulteret i oplysningskampagne på kommunens hjemmeside.

- Kommunen har en klar holdning til, at reglerne skal overholdes. Det betyder meget for os, at vi har rygstøtte i kommunen, når vi tager dialogen med borgerne, siger Jannick Jensen.

Der er ingen tvivl om, at sikkerhed, sundhed og miljø kommer i første række, men Kim Daniel Larsen pointerer, at det i virkelighedens verden også kan være nødvendigt at optræde pragmatisk.

- Evnen til at være i øjenhøjde med borgerne er vigtig, siger han.

Jan Sunds tilføjer, at en god skorstensfejer er menneskekender. Man må vælge sine ord med omhu, hvis en borger har bygget nyt fyrrum, og sikkerhedsafstanden ikke passer.

- Der er mange måder at kommunikere på. Det kan ikke være så hensigtsmæssigt bare at sige: Du kan godt lave det hele om!
Skorstensfejerne sørger i øvrigt for, at alle bygningstekniske ændringer bliver registret i skorstensfejerdata, som forvaltningen også har adgang til.

- Tidligere havde vi ikke hørt ret meget om det. Det gør tingene så meget lettere, at I har haft den iver efter at ajourføre oplysningerne, understreger Kim Daniel Larsen.

Thisted Kommune og skorstensfejerne har et forbilledligt samarbejde, der er bygget op gennem løbende dialog over de seneste tre år. Fra venstre ses Else Marie Johannessen (BBR-medarbejder), Kim Daniel Larsen (sektionsleder i Byg og Byfornyelse), skorstensfejer Henrik Langvang (Distrikt Nord), skorstensfejer Jannick Jensen (Distrikt Syd) og viceoldermester fra Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778, Jan Sunds. Foto: Thisted Kommune

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy

Telefontider

Mandag-onsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-15.00

Torsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-10.00