Udviklingsplan for Klitmøller nu præsenteret

Publiceret 20-02-2020

Thisted Kommune har i samarbejde med et rådgiverteam som består af Arkitema, COWI, Johansen Skovsted Arkitekter og Destination Lab udarbejdet et oplæg til en samlet udviklingsplan for Klitmøller og Vorupør.

De dele, der særligt vedrører Klitmøller, blev præsenteret på et borgermøde tirsdag aften på Klitmøller Friskole.

Planen skitserer fire omdrejningspunkter for bylivet i Klitmøller og områder, hvor der er mulighed for at udvikle byen og fremme turistfaciliteterne: et natur- og surfresort ved Nystrup Camping, en forskønnelse af landingspladsen og Ørhagevej med et aktivt strandtorv, guesthouse og hotellejligheder - og endelig et område nord for Klitmøller, Naturhotel Tjaldur, hvor der i klitlandskabet er mulighed for at skabe overnatningsmuligheder ”i pagt med naturen”.

Omkring 100 borgere deltog i mødet, hvor der var mulighed for at kommentere oplægget. Generelt blev det positivt modtaget, mens holdningerne til et konkret forslag om en såkaldt Wave Garden med anlæg til bølgesurf ved Nystrup Camping var delte.

Den samlede udviklingsplan for Klitmøller og Vorupør tager udgangspunkt i en samlet plan for Vestkysten, som de 11 Vestkystkommuner, de tre regioner og en lang række private og offentlige aktører har udarbejdet med støtte fra Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania.

 

Langsigtet udvikling af turisme og byer

Udviklingsplanen sætter retningen for den langsigtede udvikling af turisme og byudvikling med respekt for naturen og stedernes egenart.

Udviklingsplanen for Vorupør præsenteres på et borgermøde i aften torsdag 20. februar klokken 19 på Silicon VØ – den gamle skole.

Thisted Kommunalbestyrelse får planerne præsenteret på et temamøde tirsdag 25. februar.

Thisted Kommunes planafdeling og erhvervsafdelingen skal derefter – sammen med projektets styregruppe, der udover kommunen også består af Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme - arbejde på at justere udviklingsplanerne ud fra de kommentarer og input, der er kommet ved møderne.

I april ventes Thisted Kommunalbestyrelse at vedtage den endelige strategisk-fysiske udviklingsplan for Klitmøller og Vorupør, der samlet betegnes som et af de stærke feriesteder ved Vestkysten.

Projektet er støttet af Realdania.

Herunder kan du se oplægget, der blev præsenteret på mødet i Klitmøller:
Hent oplægget fra borgermødet i Klitmøller (33 mb, PDF)

 

Der var stor interesse for at deltage i borgermødet i Klitmøller tirsdag aften, hvor et oplæg til fysisk-strategisk udviklingsplan for byen blev fremlagt. Foto: Thisted Kommune

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy