Nyt samarbejde giver varig gevinst for naturen

Publiceret 18-12-2020

Thisted Kommune har i samarbejde med lodsejer ved Ove Sø sikret varig beskyttelse af de sjældne planter i et rigkær.

Landmand Niels Peter Pedersen fra Madsted har indgået en aftale, der skal passe på naturen ved Ove Sø.

Trævlekrone, gøgeurt og engtroldurt.

Der findes en lang række planter med høj bevaringsstatus i det fugtige engområde for enden af Niels Peter Pedersens marker ved Madsted ud mod Ove Sø.

Nu har han lavet en aftale om, at området på to hektar hverken gødes eller dyrkes.

- Området hernede har aldrig fået gødning alligevel, og det er da skønt med sådan noget natur, der er så rigt på vilde planter, siger Niels Peter Pedersen.

Det er Thisted Kommune, der har styret projektet, der indebærer, at i alt 26.000 kvadratmeter rigkær ved Ove Sø holdes frit for næringsstoffer.

Arealet ligger i Natura 2000 område – som vi har en særlig forpligtelse til at passe på.

Der er lavet forundersøgelse af et område på 8 hektar og et detailprojekt på 4,3 hektar. Der er lagt nye dræn under højereliggende marker – koblet til brønde, sådan at næringsstoffer ledes uden om det kær, der er rigt på de planter, der nyder en særlig beskyttelse i loven.

Biodiversiteten får de bedste betingelser

Landbrugsstyrelsen finansierer projektet, der med forundersøgelse, detailplanlægning og etablering løber op i godt en million kroner, heraf 195.000 kroner til anlæg af dræn.

Niels Peter Pedersen får en kompensation for, at han ikke må dyrke jorden og derfor har indskrænket rådighed over den fremover.

Kompensationen er på 3500 kroner årligt og svarer dermed til cirka 70.000 over de 20 år.

Han må fortsat gerne lade sine ammekøer afgræsse området.

Naturgeograf Maria Criado har ledet projektet med sikring af 2,6 hektar rigkær ved Ove Sø.

Maria Criado, der er medarbejder i Plan og Miljø, Thisted Kommune, har ledet projektet – og hun har været meget glad for samarbejdet med lodsejeren.

- Det er så dejligt, at man kan have en god dialog. Vi har ovenikøbet fået et større areal med i ordningen, end der først var lagt op til.

Niels Peter Pedersen:
- De økonomiske fordele for mig er meget begrænsede. Men jeg vil gerne bidrage til naturen, hvis det kan hjælpe på landbrugets ry.

Thisted Kommune vil i årene fremover overvåge rigkæret, der ligger i Natura 2000, sådan at man kan følge effekten på biodiversiteten.

Maria Criado er som naturgeograf meget glad for aftalen, der er tinglyst og dermed også gælder for fremtidige ejere.

- Nu får naturen de bedste betingelser, så langt vi kan se frem i tiden, pointerer hun.

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy

Telefontider

Mandag-onsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-15.00

Torsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-10.00