Thisted Kommune klar med digital guide til naturoplevelser

Publiceret 29-04-2020

Appen ThyLIFE leder dig til de skønneste pletter med planter og dyr – og fortæller samtidig om naturpleje.

Plettet gøgeurt er en af de sjældne planter, der findes i Vangså Klithede. Foto: Thisted Kommune

Trane, ensianblåfugl, plettet gøgeurt, soldug, klokkelyng og krondyr.

Det er nogle af de planter og dyr, der vokser og lever i Vangså Klithede – og var baggrunden for, at store dele af området blev fredet for 25 år siden – i 1995.

Vangså Klithede i Nationalpark Thy er et af de skønne naturområder, der er beskrevet i en app, ThyLIFE, der nu lanceres af Thisted Kommune.

Appen er en guide til naturoplevelser, men samtidig oplyser den om naturpleje i de særligt udpegede Natura 2000 områder. Naturplejen er med til at bevare de landskabelige værdier samt den tilhørende flora og fauna, der er særegen for Thy.
Rynket rose (hybenrose) er eksempelvis en trussel for livet i den åbne klithede, og derfor fortælles, hvordan der i en årrække har været fokus på forskellige former for bekæmpelse af den invasive art.

Bekæmpelsen af hybenrose har været en del af naturgenopretningsprojektet LIFE REDCOHA, hvor der også har været fokus på at forbedre de hydrologiske forhold til gavn for Natura 2000-områderne.

Appen ThyLIFE er en brugervenlig vejledning til de unikke naturperler i Thy – og samtidig en måde at formidle, hvordan der arbejdes på at forbedre forholdene for dyr og planter, der naturligt hører hjemme her.

Til lands, til vands og i luften

Appen er delt op i tre hovedområder: Til Vands, til Lands og i Luften.

Under hvert hovedområde finder man lokaliteter, dyr og planter samt oplevelser.

Under Hanstholm Vildtreservat er der eksempelvis en beskrivelse af, hvor og hvornår man bedst kan opleve flokke af krondyr.

Appens kapitler er forsynet med piktogrammer, så man eksempelvis kan se, om det er muligt at parkere, om der er vandreruter, om der er udsigtspunkter, om der er bademulighed, om der er legeområde eller om der er adgang for kørestolsbrugere.

Der fortælles også om RigKilde LIFE – et stort naturprojekt, hvor Thisted Kommune i samarbejde med en række andre kommuner i landet og Naturstyrelsen Fyn vil redde sjælden natur. Et af de steder i Thy, der er omfattet af en særlig naturbeskyttelse og en særlig indsats er Hvidbjerg Å, hvor der findes kildevæld og rigkær med vandsalamander og sjældne orkideer.

REDCOHA-projektet og dermed appen ThyLIFE er organiseret i et samarbejde mellem Thisted og Ringkøbing-Skjern kommuner samt Naturstyrelsen. Projektet er støttet af EU's LIFE-fond samt Nationalpark Thy og 15. Juni Fonden.

Appen er udarbejdet af medarbejdere i Thisted Kommune, Plan- og Miljøafdelingen.

Appen kan downloades fra Google Play og i App Store.

Appens naturvejledning er suppleret med fortællinger om naturpleje som for eksempel bekæmpelse af hybenrose med biorotor her i Hanstholm Vildtreservat. Foto: Thisted Kommune
Hanstholm Vildtreservat set fra luften efter bekæmpelse af hybenrose, hvilket sikrer den åbne klithede – et naturgenopretningsprojekt via LIFE REDCOHA. Foto: Thisted Kommune
Lukning af grøfter som led i naturgenopretning har øget hydrologien flere steder i Nationalpark Thy – som her Vangså Klithede. Foto: Thisted Kommune