Den usynlige side af Corona krisen

Publiceret 23-04-2020

Corona krisen får store konsekvenser på den lange bane, hvis vi ikke også tager os af det psykiske arbejdsmiljø nu. Heldigvis er der meget, vi kan gøre allerede fra i dag.

På teammøde blandt nogle af lederne indenfor sundhed- og ældreområdet blev det psykiske beredskab bl.a. drøftet.

Vi skal ikke blive syge af at gå på arbejde. Hverken når hverdagen er normal eller som nu, hvor COVID-19 har sat sine spor på vores arbejdsforhold.


Arbejdspladsen ser helt anderledes ud. De vaner og rutiner vi har til dagligt, som vi har etableret vores hverdag og arbejdsdag op omkring, kan være sat ud af spil. Vi famler efter, hvordan vi hjælper hinanden med at bevare roen, samtidig med vi skal fokusere på opgaven. Disse forandringsprocesser går ekstremt hurtigt, og er et reelt pres på mennesker.

 

Presset kan udvikle sig til en regulær stresstilstand. Det bliver man som leder nødt til at være meget opmærksom på. For vi skal stadig nå så meget vi kan, og her har krisen gjort arbejdsgangen svær. Men vi må aldrig presse folk og ikke opdage, hvornår det er langt ud over deres egen kapacitet. Det er altid en del af ledelsesopgaven, men det er særligt sat på spidsen, når man er i en krisesituation.

 

Der sker alt mulig med os som mennesker i sådan en situation. Vi er i forvejen presset over en hverdag, som er langt fra normal. En hverdag hvor man måske er bange for at blive smittet eller tage smitten med hjem. Hvor man skal forsøge at lave sit normale arbejde i unormale arbejdsforhold. Hvor skolerne er lukkede, men hvor børnene stadig skal have undervisning og hvor ens sociale liv er blevet begrænset. Det bliver sværere at parkere vores private bekymringer samtidig med, at de kan blive forstærket, eller at vi møder nye uvante bekymringer på arbejdspladsen.


Det er alt sammen med til at sætte pres på os mentalt, fordi der allerede er en overbelastning i gang i os hver især. Lederne skal omstille sig til en ny adfærd og her kan vi hjælpe.


Denne situation vi står i nu, er noget, vi som mennesker kan reagere meget forskelligt på og som vi måske har brug for hjælp til at håndtere.

Proaktiv kommunikation med ledere

Hos Thisted Kommune har de opbygget et psykisk beredskab, hvor de bl.a. stiller sig til rådighed for de ledere, der i denne tid står med en kæmpe opgave, de ikke har kunnet være forberedt på og dermed måske heller ikke klædt på til. Den indledende opgave har været at ringe ud til alle lederne i kritiske funktioner.


Det er et proaktivt stykke arbejde, som gøres og hvor formålet er at give støtte og sparring til lederne, samtidig med at der afdækkes behov og problemstillinger i det psykiske arbejdsmiljø på de forskellige arbejdspladser.


- Vi besluttede, at vi ville ringe til dem alle sammen, give os til kende og høre, hvad der sker ude på arbejdspladsen. Hvordan har folk det, er der nogen af dem der er sygemeldte med stress eller corona. Hvordan håndterer lederen det psykiske arbejdsmiljø, hvordan går det med driften og i det hele taget spørge ind til deres situation. Så spørger vi også meget ind til, hvordan lederen selv har det, hvordan deres tilstand er og om der noget, de har brug for fra os. Vi er bevidste om at afgrænse vores ekspertise, så vi ikke kommer til at stille os til rådighed inden for områder, som ikke ligger inden for vores kompetencer. I så fald ved vi, hvem vi kan henvise dem til, forklarer Christina Gamborg Holm, teamleder i HR Arbejdsmiljø ved Thisted Kommune. Hun fortsætter:


- Vi kan helt konkret give dem redskaber til, hvordan man håndterer bekymringer, hvordan man leder i krise, hvordan man ruster sit eget lederskab, giver støtte og sparring og i det hele taget bruger vores anbefalinger og værktøjer til det, du står i lige nu.


Hos HR Arbejdsmiljø har de sammensat en række konkretet råd til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø.

Link til liste med konkrete råd 

- Mange gange har det være nok at bekræfte dem i, at det de allerede gør, er rigtigt godt og de skal holde godt fast i det. Så kan der være nogen, hvor vi siger, den medarbejder du har der, bed lige vedkommende om at ringe ind, for der er noget, vi skal have bremset inden det bliver værre.

- Det er et pusterum og giver lederne et sted, hvor de kan ventilere i en fortrolig samtale og hvor de får en oplevelse af, at de ikke skal stå med det hele selv. Det er ikke tvangssamtaler, hvor vi skal høre, hvor skidt det står til, for det gør det nødvendigvis ikke. Rigtigt mange steder går det rigtig godt og både medarbejdere og ledere er rigtig dygtige til at håndtere situationen.’

- Vi tager det fra situation til situation, for de kan være meget forskellige og ingen ved, hvad der er perfekt i en corona krise. Vi har fået ringet til dem alle sammen, så nu handler det om, at få fulgt op og ikke lade noget hænge.

Beredskab tages godt imod

Det psykiske beredskab står i første omgang til rådighed for de ledere, der håndterer kritiske funktioner, men det udvikles løbende til behovet. Rigtig mange har taget godt imod det.


- Vi har taget det her initiativ, fordi vi virkelig mener det, når vi siger, at folk ikke skal blive syge af at går på arbejde. Vi vil gå rigtigt langt for at stille alle mulige ting til rådighed for at gøre det nemmere at trives og løse kerneopgaven. Vi frygter også, at hvis der ikke var et psykisk beredskab, så ville en større gruppe, på bagkanten af krisen, være for nedslidte. Det dur simpelt hen ikke. Det kan vi hverken byde vores ledere, medarbejdere eller de forskellige institutioner og virksomheder i kommunen. Vi vil gerne vise, at vi tør tale om det der er svært, at vi tør gå forrest og at vi vil give en hjælpende hånd. Det er en måde til at gøre os alle sammen bedre på og løfte kommunen sammen.

Da det blev kendt, at Thisted kommune satte et psykisk beredskab til rådighed, var reaktionerne enslydende fra lederne om, at det var dejligt, at der var hjælp at få.

- Folk har taget sindssygt godt imod det. Når vi har ringet ud, så hører vi, at folk er glade for denne her mulighed og for at være på en arbejdsplads, hvor man er proaktiv. Vi bilder os ind, at vi har hjulpet og sat ting i gang og mange har fundet det nyttigt og set os som en sparringspartner.

Der er mange som allerede er bevidst om at have et mere uformelt psykisk beredskab og det er i fuld gang. At se hinanden og have fokus på det psykiske arbejdsmiljø har fået et gevaldigt løft rundt omkring og lederne er enormt opmærksom på, hvordan vi går og har det lige nu.

Thisted Kommune fortsætter det psykiske beredskab og der bliver løbende udviklet mere til værktøjskassen. Der arbejdes med planer for, hvordan man kan hjælpe, når det hele skal starte op igen på normal vis og hvordan man lykkes uden igen at sætte medarbejdere i et for stort arbejdspres.

Christina Gamborg Holm runder af:

- Vi skal passe på hinanden, når vi går på arbejde. Det skulle vi før corona krisen, det skal vi specielt under krisen og det skal vi også gøre efter krisen.

Leder Lotte Kjærgaard Bloch har brugt teammøder til at snakke psykisk beredskab

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00