Børne- og Familierådgivningen

Børne- og Familierådgivningen er en afdeling under Børne- og Familieforvaltningen.

Børne- og Familierådgivningen består af:

  • Myndighed
  • Familieindsatser
  • Huset
  • Kronborg og Aadalen
  • PPR

Myndighed og familieindsatser

I Børne- og Familierådgivningen er det myndighedsrådgivernes opgave at administrere Servicelovens regler om særlig støtte til børn, unge og deres familier.

Myndighedsområdet
På Myndighedsområdet yder myndighedsrådgiverne rådgivning og vejledning til forældre eller andre, der har opdragelsesmæssige eller andre problemer med deres børn.

Der er mulighed for, at børn og unge eller voksne, der tager sig af børn under 18 år, kan henvende sig i Modtagelsen for råd og vejledning.

Hvis Modtagelsen antager, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, visiteres sagen til det respektive team, som skal lave en børnefaglig undersøgelse, jf. Servicelovens § 50.

En børnefaglig undersøgelse foregår så vidt muligt altid i et samarbejde med forældremyndighedsindehaver og barnet/den unge samt med inddragelse af oplysninger fra andre professionelle med kendskab til barnet/den unge.

Der tages på baggrund af den børnefaglige undersøgelse stilling til, om der er behov for særlig støtte i form af hjælpeforanstaltninger, jf. Servicelovens kapitel 11, eller om opgaven kan løses forebyggende i et tværfagligt samarbejde omkring det konkrete barn/den unge.

Hvad er en børnefaglig undersøgelse?
Vi har lavet en lille film der viser hvad en børnefaglig undersøgelse egentlig er. Se den her:Familie indsatser
På området er der ansat psykologer og pædagoger, der varetager familiebehandling på baggrund af henvisning fra myndighedssagsbehandleren.

Dette kan være opgaver indenfor: 

- Terapi til børn, unge og forældre
- Rådgivning og vejledning til børn, unge og forældre
- Gruppeterapi
- Familiebehandling
- Psykologiske undersøgelser
- Forældreevne undersøgelser
- Observationer
- Supervision til plejeforældre
- Støttegrupper til børn af forskellig karakter


Kronborg, Aadalen og Huset
I afdelingen er følgende forskellige enheder organiseret:

- Døgninstitutionen Kronborg - (Se særskilt hjemmeside)

- Bofællesskaber

- Weekend aflastning i Aadalen

- Huset - (Se særskilt hjemmeside)

- Projekt U-Turn

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Den primære opgave hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning består blandt andet i at sikre optimale udviklingsbetingelser for alle børn og unge i samarbejde med forældre, nære omsorgspersoner samt primære og sekundære fagpersoner.

Generelt om afdelingen
I afdelingen er der ansat godt 20 fagpersoner, der dækker et bredt felt indenfor konsultativ praksis i forhold til børn, unge og deres familier.

Gruppen er sammensat af psykologer, udviklingskonsulenter på henholdsvis småbørnsområdet og skoleområdet, ergoterapeut, tosprogskonsulent, tale-hørelærere samt administrative medarbejdere.

Medarbejdernes konsultative praksis tager udgangspunkt i værdigrundlaget i Thisted Kommunes sammenhængende Børne-, Unge- og Familiepolitik.

Bemærk, at afdelingen har fysisk adresse i Ringvejen 34, 7700 Thisted, men postadresse på rådhuset: Asylgade 30, 7700 Thisted. 

Kontaktinfo

Børne- og Familierådgivningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: bff@thisted.dk

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Ringvejen 34
7700 Thisted
Telefon: 99 17 41 87
E-mail: ppr@thisted.dk
Postadresse: Børne- og Familieforvaltningen, Asylgade 30, 7700 Thisted