Cold Hawaii INLAND

Vandsport er populært som aldrig før i Danmark, og den stigende interesse har også vist sig i Thy. Derfor startede vi i 2016 et projekt, som skal gøre Thy til et "nationalt centrum for frilufts- og vandaktivitet”.

Projektet har vi døbt ”Cold Hawaii Inland" (CHI).

Booking af vandshelters

Den 24. maj bliver der søsat fire vandshelters til overnatning på fire spot i Thisted Kommune.
De nye vandshelters ligger i Doverodde, Agger, Vilsund og Amtoft.
Du kan fra 1. juli 2022 booke dem via dette link

Hvorfor et Cold Hawaii Inland?


Minidokumentar om Cold Hawaii og Cold Hawaii Inland. 

I Thy mærker vi, at flere og flere danskere dyrker vandsport. I et historisk perspektiv er det en spændende udvikling, for hvor hav og fjord i århundreder har været thyboernes primære fødekilde, transportvej og arbejdsplads, er vandet de sidste 20 – 30 år i højere og højere grad også blevet thyboernes – og turisternes - legeplads. Med Cold Hawaii Inland vil Thisted Kommune udvikle den legeplads og de naturoplevelser, der knytter sig til vandet i hele kommunen og dermed bidrage til den livskvalitet, man som thybo oplever ved at have natur og rekreative muligheder lige uden for døren.

Helt konkret kobler Cold Hawaii Inland Vesterhavets mange aktiviteter via Vandet Sø til de mere rolige vande i Limfjorden ved at skabe:
 • en række frilufts- og vandfaciliteter af høj kvalitet, som tager hensyn til det specifikke område og den unikke natur, som findes i Thy.
 • genkendelige faciliteter, som sikrer en optimal før-under-efter oplevelse, og som kan bruges af alle, uanset forudsætninger.
Når Cold Hawaii Inland er opført i sin helhed, vil der være faciliteter ved fjord og sø for enhver smag: et fjordbad, saunaer, en badeanstalt, toilet-, bruse-, omklædnings- og skyllefaciliteter, bade- og kajakbroer, en wakeboardbane, et kajakhotel, depotfaciliteter, udendørsgrill, udsigtsposter, vandshelters mv.

De udvalgte ”spots” med særlige stedbundne potentialer i Cold Hawaii Inland er:
 • Doverodde
 • Krik
 • Vilsund
 • Thisted (Dragsbæk, Søbadet, Synopal Havn, Den Blå Løber/ Den rekreative forbindelse)
 • Bygholm
 • Vandet Sø
Hertil kommer der i lystbådehavnene i Agger, Doverodde, Vilsund og Amtoft en ny flydende overnatningsmulighed i form af vandshelters. Her har alle fra sommeren 2022 mulighed for at booke flydende overnatninger.

Området i Vilsund, der står færdigt som et Cold Hawaii Inland spot. Arkitekturen i Inland hedder Streger i Landskabet.
Området i Vilsund, der står færdigt som et Cold Hawaii Inland spot. Arkitekturen i Inland hedder Streger i Land-skabet.


Cold Hawaii Inland – Den sprængte idrætshal

Cold Hawaii Inland er et unikt projekt, der i sin vision kan kaldes ”en sprængt idrætshal”. Cold Hawaii Inland løfter taget af den klassiske idrætshal og spreder aktiviteterne ud langs kysten. Halgulvet består af sand og vand, og på den måde opstår en outdoor idrætshal, der som en margueritrute i Thy skaber sammenhæng mellem vandaktiviteter og spots for en meget bred brugergruppe: vandsportsentusiaster, børnefamilier på tur, nysgerrige forbipasserende og turister for at nævne nogle.

Video fra indvielserne af Spot Vilsund og Spot Synopal.

Historien bag projekt CHI

Idéen om et Cold Hawaii Inland er, lige som Cold Hawaii, opstået blandt ildsjæle i Thy. 

I starten af 2015 henvendte Thy Cable Park sig til Thisted Kommune med ideen om at udvikle området kendt som ”Synopal Havn” i den østlige ende af Thisted by. En udvikling af Synopal Havn ville være til stor gavn for Thisted by og kommunen som helhed. Dette projekt skulle samtidig være med til at skabe bro mellem vandaktiviteterne i Klitmøller, på Vandet Sø og i Limfjorden og derved skabe en tilknytning mellem Vesterhavet og Limfjorden. Samtidig påtænkte man, at det kommende anlæg ved Synopal Havn skulle betegnes som Cold Hawaii Inland for på den måde at binde Vesterhavet og surfområderne i Cold Hawaii sammen med Limfjorden – på tværs af Thy. Anlægget skulle være med til at samle foreninger, uddannelsesinstitutioner, borgere og turister i et større tilbud, som skulle understøtte kommunens indsats i forhold til bosætning og turisme. Anlægget skulle have en kapacitet, som samtidig kunne rumme både nationale og internationale events af større karakter.

I maj 2016 godkendte den daværende kommunalbestyrelse en bevilling til at idéudvikle og projektmodne Synopal Havn i form af et idékatalog. Undervejs stod det dog klart, at der var mulighed for at opnå en synergi mellem de mange projekter langs Limfjorden, hvis man så udviklingen af faciliteter til vandaktiviteter i en større sammenhæng.

I efteråret 2017 igangsatte Thisted Kommune en arkitektkonkurrence, der resulterede i, at i alt fem teams blev valgt ud og fik muligheden for at give deres bud på, hvordan bl.a. faciliteter og en samlet designmanual for Cold Hawaii Inland skulle se ud. Den 20. marts 2018 valgte Kommunalbestyrelsen firmaet Spektrum Arkitekter og Norrøn som vinder af konkurrencen, med deres projektforslag ”Streger i landskabet”.

Arkitekt visualisering af modulbygning. Grå betonelementer med lyse træbrædder på sidderne og Cold Hawaii Inland logo støbt ind i betonen
Streger i landskabet: eksempel på modul i Cold Hawaii Inland.

Spektrum Arkitekter, Norrøn og Thisted Kommune arbejdede sidenhen videre med at kvalificere faciliteterne på de enkelte spots. Det er især sket ved møder med alle samarbejdspartnere i form af lokale foreninger og frivillige. Det arbejde blev i januar 2019 udgivet som dispositionsforslag for Cold Hawaii Inland, som kan læses her 

Læs dispositionsforslaget til Cold Hawaii Inland (PDF, 25 mb).

Hør to af arkitekterne bag "Streger i landskabet" fortælle om tankerne bag arkitekturen herunder:

Cold Hawaii Inland er i dag et kommunalt projekt i samarbejde med en lang række aktører. I tæt samarbejde med de lokale vandsportsforeninger, skaber Thisted Kommune nye rammer for aktive fællesskaber med vand som fællesnævner.


Vinterbadere på badebro i skumringstid, solen går ned i et mørkt hav
Vinterbadere ved Søbadet i Thisted

Projektstatus

Projektstatus sommeren 2021 er, at: 

 • Spot Vildsund er opført som det første Inland-spot i 2020. Her kan benyttes omklædning, brus og toiletter før og efter, man har været på vandet. Du kan også pakke familien, picnic-kurven og SUP-boardet – og husk grillkul og pølser, så familiens maver kan mættes direkte fra grillen ved spottet. Spot Vilsund er velegnet til kajakroning og SUP, men også vandskiene kan luftes her.
  Vilsund Søsportsforening kan altid kontaktes for at høre mere om mulighederne i foreningsregi: https://soesportvilsund.dk/soesport-i-vilsund/
På bygningen ses Cold Hawaii Inland byggeriet i Vilsund. Det er et lokale med bad og toilet, som frit kan benyttes af alle.
Det færdige byggeri i Vilsund.
 • Spot Synopal  står færdigt og er klar til at blive taget i brug af alle med hang til frisk luft og vandleg. Alle er velkomne på spottet. Slæng jer på terrasserne, tag børnene med ned og lav sandslotte på sandstranden, hop i vandet og smid en pølse på grillen. Alle velfærdsfaciliteter er åbne for offentligheden, og det vil på sigt også være muligt at booke saunaen. Den store attraktion i Synopal Havn er Wakeboarding. Kontakt Thy Cablepark for at høre nærmere om mulighederne for at komme på kablet. De kan også fortælle mere om deres øvrige aktiviteter i foreningsregi. Alle kan frit benytte spottet til (vinter)badning, SUP, kajak – så kom og leg på vandet ved Synopal.

Den store attraktion på Spot Synopal er det store fullsize-kabelanlæg.
 • Skovlen sættes i jorden til det nye Spot Søbadet til oktober 2021. Her opfører vi Thisteds nye badeanstalt til brug for alle. De gamle trætte bygninger, der har tjent vandglade thyboer i mange år, bliver udskiftet med nye Inland-faciliteter. Her kommer omklædnings-, bruse- og toiletfaciliteter for alle, og ligesom på Synopal, bliver det muligt at booke saunaen efter et friskt dyp. Søbadets grønne arealer bliver indrettet med hyggekroge og siddemuligheder, og adgangen til vandet bliver med ramper og træterrasser, der sikrer lækker og nem adgang for alle helt ud i vandet. Glæd jer! Thisted Vinterbadeforening står klar til at fortælle jer om vinterbadning i foreningsregi – kontakt dem endelig her: https://vinterbadningthisted.wordpress.com/ .

 • Den Blå Løber/ Den Rekreative Forbindelse
  Thisted By er omringet af skøn natur. Den rekreative rute skaber stiforbindelse fra Silstrup Hoved, syd for Thisted by til Eshøj Plantage, øst for Thisted by. Stien går igennem Thisted By som en blå løber, der skaber nye opholdssteder ved vandet og adgang til fjorden midt i byen. Så er du også blevet vild med raske traveture her i coronatiden, og kan du lide både storslåede skrænter, fjordens bølger og byens puls med mulighed for at tanke en kop kaffe undervejs, så skal du prøve at gå Den rekreative forbindelse – en del af Cold Hawaii Inland. Hele ruten kan opleves nu, og på store dele af ruten er der allerede skabt fede opholdssteder.

  Strækningen udføres i etaper og status i skrivende stunder:
 • Strækning: Silstrup Hoved – Dragsbæk
Der er ikke foretaget ændringer på denne del af ruten. Strækningen er for de ”terrængående” med en dejlig gåtur langs stranden og stejle skrænter.

 • Strækning: Dragsbæk – Sydhavnen
Strækningen går langs Thisted Kystvej og er en super populær gåtur for Thisted-boerne. Strækningen står spritny med to nedgange, fire balkoner og en kombineret balkon og nedgang. Tiltagene giver adgang helt ned til vandet, så du kan lade hunden bade, sætte fødderne i vand og nyde udsigten med en god bog. Alle steder er der bænke og belysning og med tiden vokser beplantningen til og skaber små oaser fra trafikken på Thisteds måske smukkeste strækning.

 • Strækning: Sydhavnen til Strandvejen
Her lægger Den blå løber sin rute ind gennem Thisted By, langs med inderhavnen. Alle kan gå strækningen, som den er i dag, men der er endnu ikke lavet nye tiltag på ruten. Følg den blå streg, der er markeret på asfalten igennem byen, og så er du på rette vej.

 • Strækning: Sti forbi slagteriet Tican via Strandvejen
Siden december 2020 har der været stiforbindelse mellem Thisted centrum og Thisted østby forbi Tican via den lukkede Strandvejen. Stien er anlagt af Tican med tilskud fra Thisted Kommune og passer ind i Cold Hawaii Inland med store børstede betonfliser og Inlands signaturbelysning.

 • Strækning: Rensningsanlægget - Thisted Camping
På strækningen er der opsat Inland-belysning, bænke og skraldespande, men lige om lidt bliver det endnu vildere. Ved vandet foran Thisted camping er vi i gang med at etablere en ny badebro med trapper, tribuner og ramper. Trapperne skaber direkte adgang fra Iversensvej, tribunerne skaber rekreative opholdsmuligheder mod syd med udsigt over fjorden, og ramperne skaber adgang til vandet for alle. Broen ender i en flydeplatform, der følger vandstanden. Ud over badebroen kommer der også en nedgang på strækningen langs Strandstien. Det bliver klar til brug til foråret 2022.

 • Strækning: Thisted Camping til Synopal Havn
Denne delstrækning blev udført som den første del af Den blå løber og bliver flittigt brugt. Den tidligere stenmelssti er nu belagt med børstede betonfliser, og Inland-belysningen guider dig langs skrænten i den mørke tid.

 • Strækning: Synopal Havn – Eshøj
Lige som ved Silstrup Hoved, er der heller ikke på denne del af ruten foretaget ændringer endnu. Strækningen er igen for de ”terrængående” med en dejlig gåtur langs stranden, hvor der er rig mulighed for at finde fossiler, især søpindsvin. I Eshøj er der shelters, bål- og grillplads og den skønneste løvskov helt ned til fjorden. Det er også muligt at tage denne del af den rekreative rute langs småvejene, der fører til Eshøj, hvis man fx har barnevognen med.

En kvinde går på Den Blå løber i Thy.
På Den Blå Løber kan du gå adskillige kilometer helt tæt på Limfjorden.

 • Vandshelters

Fra forår/ sommer 2022 bliver der mulighed for at sove i vandshelters fra forår til efterår. Havnene i Agger, Doverodde, Vilsund og Amtoft er de heldige udvalgte, der får et shelter duvende sammen med lystbådene. Det bliver en helt unik oplevelse, og da vi forventer, at det bliver populært med en overnatning på vand, skal shelters bookes via Hejcamp.dk. Hold øje med Thisted Kommunes Facebookside eller siden her for nyt.

 • For de øvrige spots; Krik, Doverodde, Dragsbæk, Bygholm og Vandet Sø, er processen med at søge relevante myndighedsgodkendelser hjem enten i gang eller nært forestående. Det skriver vi meget mere om, når der forhåbentligt snart er nyt at fortælle om, hvornår arbejdet med disse spots går i gang.
Cold Hawaii Inland er et projekt med en høj grad af borgerinddragelse. Det er foregået gennem åbne borgermøder, foreningssamarbejde mm, og samarbejdet med foreninger, frivillige og interessenter fortsætter i den kommende proces.
Du kan hente ogoerne til Cold Hawaii Inland på denne adresse: https://www.skyfish.com/p/thistedkommune/1765008

Hvis du gerne vil vide mere om arbejdet med Cold Hawaii Inland, så kontakt projektkoordinator Thilde Kielsgaard på tkh@thisted.dk eller 99 17 18 01. Det er også Thilde du skal kontakte, hvis du gerne vil anvende CHI logoet.

Samarbejdspartnere

Cold Hawaii Inland udvikles og opføres i et tæt samarbejde med foreninger og frivillige samt projektets rådgiverteam.

Cold Hawaii Inland udføres med støtte fra Nordea-fonden og Lokale- og Anlægsfonden.

Logo for Lokale og anlægsfonden
Logo for Nordea Fonden

Stor tak til vores gode samarbejdspartnere!

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00