Dokumentationskrav ved ansøgning om kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelsesydelse, hjemrejseydelse eller overgangsydelse

For at være berettiget til hjælp til forsørgelse, skal du melde dig ledig på Jobnet.dk samt møde personligt op i jobcentret.

Før du møder op i Jobcentret til en ydelsessamtale, skal du bestille tid her

Vær opmærksom på, at du skal bruge nedenstående dokumentation i PDF-format til din ansøgning:

  • Kontooversigt – samlet oversigt over alle dine bankkonti (også fra evt. ægtefælle)
  • Kontoudtog for de seneste 3 måneder fra alle dine bankkonti (også fra evt. ægtefælle)
  • Dokumentation for indtægter (f.eks. SU, lønsedler for de seneste 3 måneder, forsikrings- eller pensionsudbetalinger) (også fra evt. ægtefælle)
  • Dokumentation på værdi af f.eks. bil, motorcykel, hus, aktier el.lign. (også fra evt. ægtefælle)

Eventuelt skal du også bruge denne dokumentation:

  • Dokumentation for faste udgifter, hvis du søger om særlig støtte (f.eks. lejekontrakt, el, vand, varme + andre udgifter)
  • Opsigelse fra arbejdsgiver
  • Afmelding fra SU og uddannelsessted
  • Kopi af vandrejournal, hvis du er gravid
  • Opholdstilladelse/registreringsbevis, hvis du ikke er dansk statsborger

Ved behov for yderligere dokumentation vil team Ydelse kontakte dig.

Senest opdateret 27-02-2024
Kontakt os på:

Telefon: 9917 2363

Mail: ydelser@thisted.dk