Dokumentationskrav ved ansøgning om enkeltydelse

Vær opmærksom på, at du skal bruge nedenstående dokumentation i PDF-format til din ansøgning:

  • Dokumentation for det, der søges om (f.eks. prisoverslag fra tandlæge)
  • Kontooversigt – samlet oversigt over alle dine bankkonti (også fra evt. ægtefælle)
  • Kontoudtog for de seneste 3 måneder fra alle dine bankkonti (også fra evt. ægtefælle)
  • Dokumentation for faste udgifter (f.eks. lejekontrakt, el, vand, varme + andre udgifter)
  • Dokumentation for indtægter (f.eks. SU, lønsedler for de seneste 3 måneder, forsikrings- eller pensionsudbetalinger) (også fra evt. ægtefælle)

Ved behov for yderligere dokumentation vil team Ydelse kontakte dig.

Senest opdateret 27-02-2024
Kontakt os på:

Telefon: 9917 2363

Mail: ydelser@thisted.dk