Energizone Skinnerup-Brund

Den røde markering viser det områder, der egner sig som energizone Skinnerup-Brund.

Thisted Kommune arbejder med energizoner for at koncentrere større energianlæg strategisk i forhold til eksisterende erhverv og infrastruktur og under hensyn til landskab og naturområder. Der er områder i tilknytning til Thisted der egner sig som energizone.

Energizone Skinnerup-Brund ligger nord for Thisted, få hundrede meter fra erhvervsområdet i udkanten af Thisted by. Energizonen dækker et område op mod ca. 400 ha.

Den røde markering viser det områder, der egner sig som energizone ved Skinnerup-Brund. 

Der ligger i forvejen et biogasanlæg og andre tekniske anlæg. Energizonen ligger desuden tæt på kraftvarmeværket i Thisted, og energizonen ligger fordelagtigt i forhold til eksisterende vejnet, elnet og gasnettet. Energizone Skinnerup-Brund er særligt egnet til biogas og følgeindustri, Power-to-X samt VE-anlæg som vindmøller og i mindre grad solceller ved en god landskabsindpasning.

Find et detaljeret kort her

Forstå energizoner på 2 min.

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy