Energizone Nors

Den røde markering viser det område, der egner sig som energizone ved Nors.

Thisted Kommune arbejder med energizoner for at koncentrere større energianlæg strategisk i forhold til eksisterende erhverv og infrastruktur og under hensyn til landskab og naturområder. Der er områder i tilknytning til Nors der egner sig som energizone.

 Der er potentiale for en energizone øst for Nors, hvorimod Nors byudvikling – efter borgernes udviklingsplan - orienterer sig mest mod vest i retning af Nationalpark Thy.

Den røde markering viser det område, der egner sig som energizone ved Nors.

Energizonen dækker et område op mod ca. 430 ha. Zonen grænser op mod et uudnyttet erhvervsområde vest for Hanstholmvej. Energizonen ligger centralt mellem Thisted og Hanstholm, strategisk favorabelt både i forhold til vejnet, elnettet og gasnettet. Det skaber gode tilslutningsmuligheder i forhold til eksisterende og kommende infrastruktur. Samtidig ligger zonen tæt på eksisterende vedvarende energianlæg ved Tved og Tagmarken. Det gør energizonen Nors særligt egnet til tungere industrierhverv som f.eks. Power-to-X, biogas og følgeindustri samt solceller ved en god landskabsindpasning.

De største opmærksomhedspunkter for planlægning i energizonen er beskyttede diger og fredede fortidsminder i området.

Find et detaljeret kort her

Forstå energizoner på 2 min.

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy