Energizone Hurup

Den røde markering viser den potentielle energizone i Hurup.

Thisted Kommune arbejder med energizoner for at koncentrere større energianlæg strategisk i forhold til eksisterende erhverv og infrastruktur og under hensyn til landskab og naturområder. Der er områder i tilknytning til Hurup, der egner sig som energizone.

Energizone Hurup er en potentiel energizone beliggende syd for Hurup. Zonens samlede areal er 100 ha.

Den røde markering viser det område, der egner sig som energizone.

Energizonen er knyttet til et eksisterende erhvervsområde. Zonen har gode tilslutningsmuligheder til eksisterende elnet og gasnet og ligger tæt på fjernvarmeværket. På den måde rummer Energizone Hurup mange af de samme kvaliteter og muligheder som de øvrige zoner. Derfor peger Thisted Kommune allerede nu på området som potentiel energizone.

Find et detaljeret kort her

Forstå energizoner på 2 min.

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy