Energizone Frøstrup

Den røde markering viser det områder, der egner sig som energizone ved Frøstrup.

Thisted Kommune arbejder med energizoner for at koncentrere større energianlæg strategisk i forhold til eksisterende erhverv og infrastruktur og under hensyn til landskab og naturområder. Der er områder i tilknytning til Frøstrup, der egner sig som energizone.

Energizone Frøstrup ligger nord for Frøstrup by. Energizonen dækker potentielt set op til 125 ha.

Den røde markering viser det område, der egner sig som energizone i Frøstrup. 

Zonen har gode tilslutningsmuligheder til elnettet og fjernvarmeforsyningen. Området rummer mange af de samme kvaliteter og muligheder som de øvrige zoner. Derfor udpeger Thisted Kommune den allerede nu som potentiel energizone.

De største opmærksomhedspunkter er hensyn til landskabsudpegningen, afskærmning fra Frøstrup by og Bjerget, samt den udpegede økologiske forbindelse, som der ved en evt. planlægning for energianlæg skal tages hensyn til.

Find et detaljeret kort her

Forstå energizoner på 2 min.

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy