Ansøgninger om sol- og vindprojekter

20 forslag til sol- og vindprojekter er landet.

Thisted Kommune har givet alle muligheden for at komme med input til Kommuneplan 2025-2037. I perioden 5. april til 3. juni 2024 har vi modtaget 99 projektidéer. 20 af dem er forslag til sol- og vindprojekter. Her offentliggør vi alle 20 forslag. Det samlede overblik over alle 99 input til kommuneplanen finder du her.

Læs mere om forudsætningerne for at rejse sol- og vindprojekter i Thisted Kommune.

Forslag til sol- og vindprojekter i Thisted Kommune

Visby Energipark

Rosvang Energipark

Solcelleanlæg ved Bjerre

VE-anlæg ved Spolum

VE-projekt ved Gisselbæk, Hørdum

Randrup Energipark

VE-anlæg mellem Vestervig og Hurup

Hjertebjerg Energipark

Ballerum Energipark

VE ved Røjkær - Syd Thy Vind, Gettrup

Solcelleanlæg ved Nors

Tandrup - Brogaard VE-projekt

Thylandets Natur- og energipark (Hillerslev)

Energiområde Tved

Solcelleanlæg ved Hillerslev

Vibbertoft Thy til vind

Vindmøller ved Skradekær

VE-projekt ved Irup Hovedgaard

Vindmølleprojekt ved Glæde

VE-mini-park (Skjoldborg) (tilhørende kortmateriale)

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy
Her er projektforslagene placeret. Den gule markering angiver neutralområder. Her kan man rejse solceller og vindmøller, hvis det sker med lokalsamfundets opbakning.