Søg indflydelse

Hvordan skal vi planlægge vores Thy?

Publiceret 05-04-2024

Der skal udarbejdes en ny kommuneplan i Thisted Kommune. Det betyder, at du har mulighed for at være med til at præge, hvad forskellige arealer i Thy skal kunne anvendes til.

Kommuneplan 2025-37. Dit projekt - Vores Thy.

Det er nu arbejdet med den nye kommuneplan begynder, og vi har brug for dig.

For det er dine projekter, idéer og behov, der skal være med til at danne grundlaget for planlægningen af vores Thy.

Målet er, at den nye kommuneplan skal give de rigtige muligheder de rigtige steder. Det fortæller Niels Jørgen Pedersen, der er borgmester i Thisted Kommune: 

- Thy er noget, vi skaber sammen, og kommuneplanen er helt afgørende for Thys fremtid. Det er den overordnede plan, der sætter rammerne for hvilke idéer og projekter, der kan realiseres på forskellige arealer. Derfor er det vigtigt, vi kender de behov, der er i Thy - både fra virksomheder, borgerforeninger, privatpersoner m.fl., så vi kan tænke mest muligt med ind i udarbejdelsen af kommuneplanen.  

Er arealet udlagt til det rigtige? 

Det vil sige, at hvis du ønsker en anden anvendelse af et areal i Thy end det, der er beskrevet i den eksisterende kommuneplan, så vil vi rigtig gerne høre fra dig.

Det kan for eksempel være et ønske om arealer til boliger i bestemte byer og områder. Det kan også være arealer til produktion af grøn energi eller arealer til erhverv, hvor der er et ønske fra virksomheder om at etablere sig eller udvide.

Men det kan faktisk også være arealer, hvor du ønsker, at den nuværende mulighed for anvendelse bliver fjernet. Det kan være, du har et areal tilknyttet din bolig, der er godkendt til, at der kan bygges boliger, selvom du ikke har et ønske om, at der skal bygges på arealet.  

Det fortæller Kim Daniel Larsen, der er konstitueret chef for Plan og Miljø i Thisted Kommune:

- En kommuneplan er et komplekst puslespil. For selvom vi kan meget med en kommuneplan, er vi også underlagt lovgivningen og bindinger. Der er for eksempel regler for, hvor meget areal vi må udlægge til beboelse og erhverv. Derfor er det meget vigtigt at høre fra lodsejere og grundejere, der gerne ser, at anvendelsen af deres areal bliver ændret. På den måde kan vi alle bidrage til, at puslespillet går op. 

Vejen til hurtig sagsbehandling 

Det kan være, at du har svært ved at gennemskue, hvorfor kommuneplanen er vigtigt for dig – og hvorfor du skal bruge tid på at engagere dig i det.  

Ifølge Kim Daniel Larsen er det vigtigt, fordi kommuneplanen er fundamentet for udvikling i Thy.  

- Hvis kommuneplanen ikke matcher arealanvendelserne i dit projekt, kan det i visse tilfælde løses ved, at der bliver lavet et kommuneplantillæg. Men vejen til en realisering af dit projekt bliver længere, og kommuneplanen kan også i sidste ende stoppe dit projekt, før det er gået i gang. Derfor er kommuneplanen afgørende for en hurtigere, smidigere og mere enkel sagsbehandling, forklarer han. 

Borgmester Niels Jørgen Pedersen håber derfor også, at der er rigtig mange, der har lyst til at engagere sig i processen. 

- Kommuneplanen giver os en fælles retning for den fysiske udvikling. Vi ser en gang imellem eksempler på, at rammerne i kommuneplanen giver kontroverser. Især hvis den bremser en udvikling, der er mange, der gerne så ske. Det er derfor, du skal engagere dig nu, siger han.

Sådan gør du

Hvis du ønsker at indsende projekter, idéer og behov, skal du udfylde et af vores to ansøgningsskemaer. Det ene ansøgningsskema er for vedvarende energiprojekter, mens det andet ansøgningsskema er for diverse udviklingsprojekter.  

Du kan både bidrage med konkrete projekter, hvor det er udpenslet og tydeligt, hvor projektet kræver ændringer i kommuneplanen. Men det kan også være mere ukonkrete idéer, behov og ønsker.   

Link til ansøgningsskemaer. 

Du kan sende de udfyldte ansøgningsskemaer til os mellem den 5. april og 3. juni 2024. Det gør du også via ovenstående link, hvor du kan øverst på siden kan se et felt, hvor der står ´Indsend kommentar´.  

Når vi har modtaget alle input, går arbejdet med at udarbejde et forslag til kommuneplanen i gang. I det arbejde vil vi gennemgå alle de projekter og idéer, vi har modtaget. 

Vi kan ikke garantere, at dine ønsker til kommuneplanen bliver en realitet, men du har de bedste forudsætninger for at lykkes, hvis du sender dine input til os nu. 

OBS: Vær opmærksom på, at alle indsendte projekter, idéer og forslag vil blive offentliggjort.

Fakta om kommuneplanen 

  • Alle kommuner skal have en kommuneplan, og den er et meget vigtigt redskab til at skabe det gode liv i Thy.   
  • Det er Kommunalbestyrelsens visioner i den såkaldte Planstrategi, der danner udgangspunktet for arbejdet med kommuneplanen.   
  • Når man udarbejder en kommuneplan, skal det være en langsigtet plan, der tænker 12 år frem i tiden, selvom der bliver udarbejdet en ny kommuneplan hvert 4 år. Det gør man for at sikre en helstøbt kommuneplan med kontinuitet. 
     

Du kan læse mere om udarbejdelsen af en ny kommuneplan og indholdet i den eksisterende kommuneplan her: 

Link til information om kommuneplan

Tilmeld dig nyhedsbrev

Felter med (*) skal udfyldes

Sådan gør du

Hvis du ønsker at indsende projekter, idéer og behov, skal du udfylde et af vores to ansøgningsskemaer. Det ene ansøgningsskema er for vedvarende energiprojekter, mens det andet ansøgningsskema er for diverse udviklingsprojekter.  

Link til ansøgningsskemaer. 

 

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy