SFO

I Thisted Kommune er der skolefritidsordning (SFO) ved alle skoler.

Samarbejde med forældre

Samarbejdet med forældrene prioriteres højt og skolens medarbejdere arbejder bevidst for at skabe sammenhæng i børnenes dagligdag. 

Læs vores mål- og indholdsbeskrivelse i SFO

Herunder kan du læse mere om de generelle retningslinjer vedr. din SFO.  Du finder også flere oplysninger i folderen i "SFO Thisted Kommune".

Læs folderen "Skolefritidsordning i Thisted Kommune" 

Her finder du en oversigt over folkeskoler og SFO i Thisted Kommune.

Ind- og udmelding

For at ind- og udmelde eller ændre modul, for dit barn, skal du bruge ovenstående link i selvbetjeningsboksen. 

Når dit barn bliver indskrevet til børnehaveklasse, kan du samtidig indmelde dit barn til SkoleIntro med start 1. april (læs mere om SkoleIntro) og/eller SFO med start 1. august. Du kan dog altid indmelde dit barn med dags varsel.

Som hovedregel bliver barnet indmeldt i den SFO, der hører til den skole, barnet skal gå i. Det er skolechefen, der afgør, om denne regel kan fraviges.

Udmeldelsesfrist: Ønsker du, at melde dit barn helt ud af SFO, er der 1 måneds opsigelsesvarsel.

Takster og moduler pr. 1. januar 2023

Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse har valgt at ændre taksterne for forældrebetaling i skolefritidsordningen fra 1. januar 2023. Taksterne er:

Modul  Pris 
Morgen
Morgenmodulet giver ret til pasning om morgenen
på skoledage fra SFO'ens åbningstid og
indtil skoledagens begyndelse.
kr. 916,00
Eftermiddag
Giver ret til pasning efter skoletiden og indtil SFO’ens lukketid.
kr. 1.392,00
Heldag
Giver ret til morgen– og eftermiddagspasning på skoledage.

kr. 1.764,00

Skoleintro:


Heldagsplads kr. 1.946,00
Deltidsplads
Betingelsen for at få deltidsplads er, at du kun benytter SFO'en
fra den åbner og indtil kl 13.00.
kr. 1.556,00
   
Juniorklub, Østre Skole
kr. 300,00


Takster og moduler pr. 1. marts 2023

Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse har pr. 29. november 2022 valgt at ændre taksterne for forældrebetaling i skolefritidsordningen fra 1. marts 2023. Taksterne er:

Modul

Pris

Morgen

Morgenmodulet giver ret til pasning om morgenen
på skoledage fra SFO'ens åbningstid og
indtil skoledagens begyndelse.

Kr. 960,00

Eftermiddag

Giver ret til pasning efter skoletiden og indtil SFO’ens lukketid.

Kr. 1.474,00

Heldag

Giver ret til morgen– og eftermiddagspasning på skoledage.

Kr. 1.868,00

 

Skoleintro:

 

Modul

Pris

Heldagsplads

Kr. 2.050,00

Deltidsplads

Betingelsen for at få deltidsplads er, at du kun benytter SFO'en fra den åbner og indtil kl.  13.00.

Kr. 1.638,00

Juniorklub, Østre Skole

Kr. 300,00

 

Betaling i 11 måneder, juli måned er betalingsfri.

Skolefridage

På skolefridage holder SFO’en åbent hele dagen. Man har ret til at gøre brug af SFO’en i det/de valgte moduler samt skoletiden.

Ferielukning SFO

Der er helt lukket i SFO:

  • 24. december
  • mellem jul og nytår
  • fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • 5. juni

I ugerne 29 og 30 i 2022 holder Rolighedsskolens SFO samt Hurup SFO åbent.

Tilmelding til uge 29 og 30 sker via henvendelse til Undervisningsafdelingen, tlf. 9917 2086 eller mail lmj@thisted.dk

I de øvrige uger af skolens sommerferie, samt uge 7 og uge 42 har skolefritidsordningen ret til at lukke (men ingen pligt). Lukningen sker under forudsætning af, at barnet tilbydes pasning i anden nærliggende fritidsordning/institution.

Søskenderabat

Der er søskenderabat til familier med mere end et barn i offentlige dagtilbud. Søskenderabatten udgør 50 % af den/de billigste pladser.

Økonomisk friplads

Det er muligt at søge økonomisk friplads til SFO’en.
Læs mere om at søge økonomisk friplads.

HUSK! Økonomisk friplads følger barnet fra børnehave til SFO automatisk, så vidt familiens økonomiske situation ikke har ændret sig.

Skoleintro

Pr. 1. april vil pasningstilbuddet for børn, der starter i skolen samme år, være SFO.

Børn er naturligt nysgerrige og denne nysgerrighed fremmer opholdet  i SFODenne model åbner op for, at man i SFO'en kan udarbejde og gennemføre en reel førskole indsats.

I de tre måneder op mod sommerferien arbejder SFO'en målrettet på at gøre børnene trygge i deres nye rammer. De møder deres kommende klassekammerater og lærere, og kan øve i skole-lignende aktiviteter.

Mål og værdier for Skoleintro

  1. Fremme samarbejdet mellem skole, SFO og daginstitutioner. 
  2. Skabe sammenhæng i barnets liv. 
  3. Sikre en blød overgang mellem børnehave og skoletilbud. 
Har du spørgsmål til overstående, kan du altid kontakte din SFO eller Lene Munkholm Jensen, Børne- og Familieforvaltningen på telefon 99 17 20 86.

Kontaktinfo

Undervisning
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: folkeskole@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag -
onsdag
 10.00 - 14.00

Torsdag
 
 10.00 - 16.30

Fredag

 10.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag -
onsdag
 08.00 - 15.00

Torsdag
 
 08.00 - 17.00

Fredag

 08.00 - 13.00