Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE)

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) er et forum, hvor virksomheders arbejde med bæredygtighed udvikles.

Alle typer af virksomheder kan tilmelde sig NBE netværket og få inspiration til, hvordan der med økonomiske, sociale og miljømæssige fordele kan arbejdes med bæredygtighed. Du kan læse mere her:

NBE 

Til højre kan du også finde flere informationer om NBE:

  • Formål
  • Handlinger
  • Netværksmøder

Netværkets formål er at styrke de deltagende virksomheders konkurrenceevne gennem målrettet indsats i retningen af miljø- og energimæssig bæredygtighed. Der samarbejdes om optimeringer af f.eks. energi- og ressourceanvendelsen. Desuden gives der inspiration til innovation og udvikling af nye forretningsmodeller inden for grøn omstilling.

Som medlem af NBE er det muligt at få en bæredygtighedsscreening af virksomheden. På screeningen får virksomheden besøg af et hold med repræsentanter fra Aalborg Universitet, Eniig (tidligere Energinord), kommunen og erhvervskontoret.

Virksomheden stiller med relevante funktionsmedarbejdere og/eller ledelsen. Resultatet af screeningen er en liste med mulige indsatsområder. Herudfra udvælger virksomheden de projekter, der ønskes igangsat i samarbejde med NBE.

En anden service i netværket er et samarbejde omkring strategisk udvikling inden for grøn omstilling. I netværket kaldes dette forløb “Plan for Bæredygtig Forretningsudvikling“.

Netværksmøderne afholdes løbende, og alle netværkets medlemmer er velkomne til at deltage. Der afholdes ca. tre til fire netværksmøder om året, og hvert møde har et overordnet tema, som f.eks. kan være baseret på ønsker fra virksomhederne eller aktuelle emner. Til netværksmøderne vil der være oplæg, som er relevante for temaet. Netværksmøderne kan derudover indeholde debatter, workshops eller lignende afhængigt af emne.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt
Plan- og Miljø afdelingen
Telefontider

Mandag - onsdag:
08.00-10.00
samt
14.00 - 15.00

Torsdag:
08.00 - 10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag:
08.00 - 10.00