Alkoholbevilling mv.

Læs mere om alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer, udvidet åbningstid og udeservering.

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har den 26. april 2022 vedtaget at nedlægge Bevillingsnævnet og i stedet er det Bevillingsmyndigheden, der har beslutningskompetencen ved behandling af sager inden for restaurationsloven.

Jævnfør restaurationsloven skal forretningssteder, der serverer stærke drikke med en alkoholprocent på over 2,8 %, herunder øl og vin, have en alkoholbevilling.

Her kan du læse om, hvad du skal gøre, når du vil søge om alkoholbevilling mv.

Skal du søge om alkoholbevilling (ny eller fornyelse), godkendelse af bestyrere, udvidet åbningstid mv. til dit forretningssted, kan du finde informationer og de relevante ansøgningsblanketter ved at klikke på dette link:

https://politi.dk/drift-af-virksomhed/alkoholbevilling/alkoholbevilling-uden-for-koebenhavn

Ansøgningsblanketten kan udfyldes på skærmen, men skal printes for underskrift og efterfølgende indsendes via e-Boks. 

Send din ansøgning via digital post (e-Boks) til Midt- og Vestjyllands Politi, Administration, Bevillinger.

Hvis du har spørgsmål til alkoholbevillinger, ønsker vejledning om, hvordan du udfylder ansøgningsblanketten eller hvilken dokumentation, du skal vedlægge, kan du kontakte:

Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro, Bevillingskontoret på tlf. 9610 1448. 

Hvad der sker i forløbet med din ansøgning, indtil du har modtaget en alkoholbevilling mv. 

Efter Midt- og Vestjyllands Politi har modtaget din ansøgning, undersøger de en række forhold. Blandt andet om dig og forretningsstedets økonomi. Når alle nødvendige forhold er beskrevet, sender politiet en partshøring til dig. Det er et brev, hvori de beskriver, hvilke vilkår og betingelser, der bør knyttes til din alkoholbevilling.

Når politiet har foretaget den nødvendige sagsbehandling, sender de ansøgningen med bilag og deres indstilling til Thisted Kommune, Ledelsessekretariatet.

Herefter behandler Bevillingsmyndigheden sagen og træffer en afgørelse. Du får tilsendt afgørelse om alkoholbevilling mv. til din egen eller forretningsstedets e-boks.

Information til restaurationsbranchen i Midt- og Vestjyllands politikreds.

I restaurationsplanen kan du læse om bevillingsreglerne for branchen og se, hvad Midt- og Vestjyllands Politi og politikredsens kommuner er blevet enige om vedrørende blandt andet åbningstider og tilladelser til udskænkning af alkohol.

Restaurationsplanen er lavet i samarbejde med kommunernes bevillingsnævn og godkendt af byrådene.

Her kan du læse mere om alkoholbevillinger og de vilkår og betingelser, der har baggrund i de hensyn, som restaurationsloven skal varetage.

Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte: Charlotte K. Justesen i Ledelsessekretariatet på Thisted Rådhus. ckj@thisted.dk