Udvidet helbredstillæg

Du kan også søge udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven.

Du skal være berettiget til almindeligt helbredstillæg for at få udvidet helbredstillæg.

Du får tillægget som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du bestiller eller får udført behandlingen.

Du kan ansøge digitalt i den gule boks 

Husk at vedhæfte overslag fra tandlæge og optiker, ved fodbehandling udfyldes ansøgning om udvidet helbredstillæg selv og ansøgning om almindelig fodbehandling sammen med fodplejer. 

Med udvidet helbredstillæg kan du få tilskud til tandproteser som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven.

Du skal være berettiget til almindeligt helbredstillæg for at få udvidet helbredstillæg.

Du får tilskuddet som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du bestiller eller får udført behandlingen.

Det er kommunen, der vurderer, om der kan gives tilskud.

Kommunen kan indgå såkaldte ’prisaftaler’ med bestemte butikker eller behandlere, fx tandlæger, optikere eller fodbehandlere.

Du skal selv betale en eventuel prisforskel, hvis du vælger at få hjælp hos en anden end dem, Thisted kommune har indgået prisaftale med. 

Du kan ansøge digitalt 

Husk at vedhæfte overslag fra tandlæge/tandtekniker til ansøgningen

Med udvidet helbredstillæg kan du få tilskud til briller med flerstyrkeglas.

Du skal være berettiget til almindeligt helbredstillæg for at få udvidet helbredstillæg.

Du får tilskuddet som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du bestiller/afhenter brillerne.

Det er kommunen, der vurderer, om der kan gives tilskud.

Kommunen kan indgå såkaldte ’prisaftaler’ med bestemte butikker eller behandlere, fx tandlæger, optikere eller fodbehandlere.

Du skal selv betale en eventuel prisforskel, hvis du vælger at få hjælp hos en anden end dem, Thisted kommune har indgået prisaftale med. 

Du kan ansøge digitalt i den gule boks 

Husk at vedhæfte overslag fra optiker til ansøgningen. 

 Der findes to typer helbredstillæg, der kan være relevante i forhold til fodterapi/fodbehandling:

1. Et almindeligt helbredstillæg, er et ekstra tilskud til dine løbende udgifter i forbindelse med lægehenvist fodterapi/-behandling - Dvs. den type terapi/behandling, som den offentlige sygesikring i forvejen yder tilskud til. Du får med andre ord dækket en del af din egenbetaling.

Det kan være som følge af:

  • sukkersyge
  • leddegigt
  • nedgroede negle/behov for bøjle
  • arvæv
  • m.m.

2. Et udvidet helbredstillæg, der i forhold til fodbehandling/fodterapi er et tilskud til de behandlinger, der ikke i forvejen ydes tilskud til via den offentlige sygesikring, men som det alligevel vurderes, at du har behov for, som følge af en række andre årsager.

De kan være:

  • dårligt kredsløb
  • gigt
  • svagt syn
  • at du har svært ved at nå dine fødder
  • m.m.

Du får tilskuddet som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du får udført behandlingen.

Kommunen kan indgå såkaldte ’prisaftaler’ med bestemte butikker eller behandlere, fx tandlæger, optikere eller fodbehandlere.

Du skal selv betale en eventuel prisforskel, hvis du vælger at få hjælp hos en anden end dem, Thisted kommune har indgået prisaftale med. 

Du kan ansøge digitalt i den gule boks 

Husk at vedhæfte ansøgning om almindelig fodbehandling/erklæring til ansøgning om udvidet, som du udfylder sammen med din fodbehandler. 

Om din fodterapi/-behandling gør dig berettiget til den ene eller den anden type helbredstillæg (tilskud), afgøres på baggrund af de oplysninger, du afgiver i forbindelse med din ansøgning.

Du ansøger og underskriver digitalt med NemID / MitID. Fodterapeuten/-behandleren skal også underskrive med sin såkaldte NemID / MitID medarbejdersignatur.

Du bør derfor udfylde ansøgningen sammen med fodterapeut/-behandler.

Alternativt kan du oplyse behandlerens såkaldte CVR-nummer og e-mail-adresse. Når du selv har udfyldt og underskrevet ansøgningen sendes den automatisk til fodterapeuten/-behandleren, som herefter logger på, udfylder sin del og underskriver.

BEMÆRK. Ansøgningen sendes først endeligt til kommunen, når I begge har underskrevet ansøgningen digitalt.

Thisted Kommune har indgået prisaftaler med følgende:

Vedrørende briller - Optiker Louis Nielsen

Vedrørende tandprotese - Tandtekniker Anders Kjær Madsen

Vedrørende fodbehandling - Vestbyens Fodterapi v/Karen Madsen

Selvom Thisted Kommune har indgået prisaftale med ovenstående leverandører, er der fri adgang til at vælge leverandør. Tilskuddet vil dog altid blive beregnet ud fra den pris, der er indgået prisaftale om.

Prisaftaler - Udvidet helbredstillæg.pdf

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis din klage derimod vedrører Udbetaling Danmarks afgørelse om fastsættelsen af din likvide formue eller personlige tillægsprocent, skal du sende klagen til Udbetaling Danmark.

Vedrører din klage Udbetaling Danmarks afgørelse om helbredstillæg i udlandet, skal du også sende klagen til Udbetaling Danmark, som skal modtage din klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Udbetaling Danmark skal herefter vurdere afgørelsen igen og sender sagen videre til Ankestyrelsen, hvis du ikke får ret i din klage.

Borgerservice

Kontaktinfo

Borgerservice

Asylgade 30

7700 Thisted

Tlf. 99 17 18 63

Send sikker post

Bestil tid i borgerservice

Åbningstider:

I ugerne 29 - 31
Telefontider kl. 8.00 - 12.00
Ekspedition kl. 10.00 - 12.00
Pasboksen åben som normalt

Mandag - onsdag
10.00 - 14.30

Torsdag
10.00 - 17.00

Fredag 
10.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag - onsdag
08.00 - 15.00 

Torsdag
08.00 - 17.00

Fredag 
08.00 - 13.00