Personligt tillæg

Hvis du er folkepensionist eller blev førtidspensionist før den 1. januar 2003, og du er særligt vanskeligt stillet økonomisk, kan du søge personligt tillæg.

Der er ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg kan gå til. Det kan fx være udgifter til behandling hos tandlæge eller flyttehjælp til visiteret bolig, som du ikke kan få dækket af andre tillæg. Udgifterne skal være nødvendige og rimelige.

Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg. Kommunen kigger på din og din eventuelle ægtefælles samlede økonomi for at vurdere, om du kan få hjælp.

Du kan ikke få personligt tillæg, hvis du har mere til rådighed at leve for end det vejledende rådighedsbeløb. Omvendt kan du ikke regne med at få personligt tillæg, selvom dit rådighedsbeløb ligger under det vejledende rådighedsbeløb. Kommunen vurderer ud fra en helhedsbetragtning, om du kan få personligt tillæg.

De vejledende rådighedsbeløb i Thisted Kommune er:

  • 3.500 kroner (2024) om måneden for enlige pensionister
  • 6.000 kroner (2024) om måneden for gifte og samlevende pensionister.

Du kan søge tillægget, hvis du er folkepensionist eller du blev førtidspensionist før den 1. januar 2003.

Du skal ikke betale skat af det personlige tillæg.

Du skal oplyse og dokumentere din og din eventuelle ægtefælles formue, indtægter og faste udgifter, når du søger.

Vi anbefaler derfor, at du har følgende klar, inden du søger:

  • Engagementsoversigt fra din bank
  • Kontoudskrifter fra alle konti for de seneste tre måneder
  • Udbetalingsmeddelelser/lønsedler som dokumenterer aktuelle indtægter
  • Betalingsserviceoversigter eller opkrævninger som dokumenterer de faste udgifter.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Du kan klage til Ankestyrelsen, hvis du er uenig i Udbetaling Danmarks afgørelse om personligt tillæg i udlandet. Klagen skal sendes til Udbetaling Danmark, som skal modtage din klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Udbetaling Danmark skal herefter vurdere afgørelsen igen og sender sagen videre til Ankestyrelsen, hvis du ikke får ret i din klage.

Borgerservice

Ansøg om hjælp

Borgerservice

Bestil tid

Borgerservice

Kontaktinfo

Borgerservice

Asylgade 30

7700 Thisted

Tlf. 99 17 18 63

Send sikker post

Bestil tid i borgerservice

Åbningstider:

Mandag - onsdag
10.00 - 14.30

Torsdag
10.00 - 17.00

Fredag 
10.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag - onsdag
08.00 - 15.00 

Torsdag
08.00 - 17.00

Fredag 
08.00 - 13.00