Helbredstillæg

Du kan søge om tillæg til udgifter, som du har på grund af dit helbred, når du er folkepensionist, eller hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 (efter de gamle regler)

Helbredstillæg

Før du kan modtage tilskud, skal du ansøge og bevilges et helbredskort ved kommunen. Udbetaling Danmark skal opgøre din formue og beregne din tillægsprocent. Du skal derfor indgive formueoplysninger til Udbetaling Danmark, når du ansøger om helbredskort.

Du skal have en tillægsprocent på mere end 0%, for at du kan få tilskud, du kan se hvilken tillægsprocent du har på din pensionsmeddelelse. Hvis du bliver bevilget et helbredskort, sender vi det til dig med posten eller til din eboks.   

Tilskud på helbredskort

Du kan få tilskud til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis den offentlige sygesikring yder tilskud til behandlingen. 

Du skal medbringe dit helbredstillægskort til dine behandlinger, så kan leverandøren modregne tilskuddet i regningen, eller du kan betale hele regningen og derefter indsende den til Borgerservice, så vil du få tilskuddet indsat på din nemkonto.

Du kan ikke få helbredstillægskort, hvis din likvide formue overstiger grænsen eller hvis din personlige tillægsprocent er nul - Du kan læse mere om formuegrænsen på borger.dk

BEMÆRK: Er du gift, eller har du en samlever, bliver din ægtefælles/samlevers formue medregnet i din beregning, gælder også efter 1. januar 2024.

Mere info på borger.dk

www.borger.dk

Borgerservice

Bestil tid

Borgerservice

Kontaktinfo

Borgerservice

Asylgade 30

7700 Thisted

Tlf. 99 17 18 63

Send sikker post

Bestil tid i borgerservice

Åbningstider:

Mandag - onsdag
10.00 - 14.30

Torsdag
10.00 - 17.00

Fredag 
10.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag - onsdag
08.00 - 15.00 

Torsdag
08.00 - 17.00

Fredag 
08.00 - 13.00