Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere om Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer og opgaver, og find datoer for udvalgets møder.

Du kan læse mere om udvalgets medlemmer og opgaver her på siden, hvor du også finder dagsordener og referater fra udvalgets møder.

Medlemmer

Torben Overgaard (C)
Formand for Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget
Preben Dahlgaard (V)
Medlem af Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Susanne Olander (A)
Medlem af Økonomiudvalget og medlem af Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget.
Ida Pedersen (A)
Medlem af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Jan Fink Mejlgaard (A)
Medlem af Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget

Udvalgets opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på
sundheds-, kultur- og fritidsområdet, herunder opgaver vedrørende forebyggelse og
sundhedsfremme.

 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

 • Opgaver vedrørende kommunens institutioner, fritidsanlæg m.v. og private og
  selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for
  at opfylde kommunens forpligtelser efter lovgivningen for udvalgets område
 • Drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets
  område.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende:

 • Politikker og strategier indenfor udvalgets område
 • Kontaktområde til sygehus/praksissektor
 • Sundhedsområdet, den borgerrettede del og den patientrettede del
 • Træningsenheden
 • Sundhedspleje, tandpleje og skolelæge
 • Samspil med Regionen indenfor eget område
 • Kulturelle institutioner, herunder biblioteksvæsen
 • Naturskoler
 • Fritidsforanstaltninger for børn og unge
 • Idræt, herunder eliteidræt
 • Professionel idræt
 • Samarbejde med myndigheder, selskaber, herunder såvel kommunale som fælles
  kommunale selskaber, samt private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område.

 Du kan læse mere om udvalgets arbejdsopgaver i kommunens styrelsesvedtægt.

Senest opdateret 30-03-2023

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
2024

Mødedatoer

 • Onsdag d. 17. januar
 • Onsdag d. 7. februar 
 • Onsdag d. 13. marts
 • Onsdag d. 17. april 
 • Torsdag d. 16. maj 
 • Onsdag d. 12. juni 
 • Onsdag d. 14. august 
 • Onsdag d. 4. september 
 • Onsdag d. 25. september
 • Onsdag d. 13. november
 • Onsdag d. 4. december

 Abonnér på dagsordener

Dagsordener og referater

Følg med i udvalgets arbejde og læs dagsordener og referater her:

Læs mere

Abonnér på dagsordener og referater

Vil du automatisk modtage besked, når vi offentliggør nye dagsordener og referater for udvalget?

Abonnér