Social- og Seniorudvalg

Bliv klogere på Social- og Seniorudvalgets opgaver her på siden.

Du kan læse mere om udvalgets medlemmer og opgaver her på siden, hvor du også finder dagsordener og referater fra udvalgets møder.

Medlemmer

Henrik Gregersen (V)
Formand for Social- og Seniorudvalget
Lene Kjelgaard Jensen (C)
Medlem af Social- og Seniorudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Peter Sørensen - uden for parti
Medlem af Social- og Seniorudvalget
Peter Uno Andersen (A)
Medlem af Social- og Seniorudvalget
Morten Bo Bertelsen (F)
Medlem af Social- og Seniorudvalget

Udvalgets opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sager om ydelser m.v. til enkelt personer over 18 år på det sociale område samt opgaver indenfor områderne pleje, handicap og psykiatri. 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

 • Opgaver vedrørende kommunens institutioner og private og selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter lovgivningen for udvalgets område.
 • Drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende:

 • Politikker og strategier indenfor udvalgets område.
 • Plejecentre og socialpsykiatriske bosteder.
 • Hjemmesygepleje.
 • Hjemmehjælp.
 • Hjælpemiddelområdet.
 • Specialbørnehaver, aflastning m.v.
 • Bofællesskaber, bosteder og døgninstitutioner for børn og unge.
 • Beskyttet beskæftigelse og dagcenteraktiviteter m.v. på handicapområdet.
 • Socialt udsatte.
 • Misbrugsområdet.
 • Integration.
 • Samspil med Regionen inden for eget område.
 • Asylcentre herunder eventuelle børnecentre/flygtninge.
 • Samarbejde med myndigheder, selskaber, herunder såvel kommunale som fælles kommunale selskaber, samt private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område.

Den præcise formulering af Social- og Seniorudvalgets opgaver kan du se i kommunens styrelsesvedtægt.

Senest opdateret 30-03-2023

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
2024

Mødedatoer

 • Tirsdag d. 16. januar
 • Tirsdag d. 6. februar
 • Tirsdag d. 12. marts
 • Tirsdag d. 16. april
 • Tirsdag d. 14. maj
 • Tirsdag d. 11. juni
 • Tirsdag d. 13. august
 • Tirsdag d. 3. september
 • Tirsdag d. 24. september
 • Tirsdag d. 12. november
 • Tirsdag d. 3. december

 Abonnér på dagsordener

Dagsordener og referater

Følg med i udvalgets arbejde og læs dagsordener og referater her:

Læs mere

Abonnér på dagsordener og referater

Vil du automatisk modtage besked, når vi offentliggør nye dagsordener og referater for udvalget?

Abonnér