Biodiversitet

Stort projekt får vandløb til at slynge sig igen

Publiceret 07-06-2024

Målet er at skabe flere levesteder for fiskene, smådyrene og planterne i åen.

I Thy får naturen og biodiversiteten en hjælpende hånd. Lige nu er et projekt, der skal give plads til mere liv i Storå, nemlig i gang.  

Det skal ske ved, at man får vandløbet til at slynge sig igennem landskabet igen. 

Derudover bliver der udlagt gydebanker og skjulesten, som giver de optimale forhold for, at vandløbet kan blive et rigtig godt opvækststed for små ørreder, der senere stikker til havs og bliver til havørreder.  

Det fortæller Kristoffer Klitgaard Nielsen, der vandløbssagsbehandler i Thisted Kommune:  

- Det her er et løft til naturen i Thy, fordi vi får et vandløb med en langt større naturværdi og biodiversitet. De fysiske forandringer i vandløbet vil give plads og levesteder for diverse planter, fisk og smådyr i åen. 

Retter op på 80 år gamle forandringer 

Projektet i Storåen er et genopretningsprojekt. Vandløbet har nemlig tidligere slynget sig i landskabet, som vi snart vil opleve, det gør igen.  

Men i 1940’erne og 1950’erne rettede man mange åer og vandløb ud, så de skar lige gennem landskabet.  

Det gjorde vandløbene kortere og udfordrede en lang række arter, der pludselig ikke længere havde deres naturlige levesteder.  

Når man retter et vandløb ud og uddyber det, sker der ofte en større transport af sand ned gennem vandløbet. Sandet lægger sig imellem stenene på det, som tidligere var fine gydebanker, og de dybe skjul til fiskene og stryg forsvinder også. På den måde mistede vandløbene mange af de naturlige elementer, som var til gavn for smådyr, fisk og vandplanter, fortæller Kristoffer Klitgaard Nielsen. 

Seks kilometer under kærlig behandling

Storå er det andet største vandløb i Thisted Kommune. Det har sit udspring omkring Ræhr og udløber i Lønnerup Fjord vest for Hovsør.  

Strækningen, der restaureres, er omkring seks kilometer lang og starter opstrøms ved Troldborgvej (syd for lufthavnen i Tved) og slutter nedstrøms Kåstrup Bro.  

Storå-restaureringen er blevet en realitet på baggrund af frivillige aftaler med de involverede lodsejere i projektområdet.  

Projektet er også en del af Statens Vandområdeplaner, og Thisted Kommune har modtaget 4,5 millioner kroner i støtte fra Miljøstyrelsen.  

Det forventes, at restaureringen af vandløbet er gennemført i efteråret 2024. 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Felter med (*) skal udfyldes