Børn & Kultur

Kunst som løftestang til et godt børneliv

Publiceret 20-06-2024

Gennem forskellige projektforløb i Thisted Kommune undersøger kunstnere og skoler i samarbejde, hvilket potentiale kunst har til at fremme et godt og sundt liv for børn og unge.

4. kl. fra Hanstholm Skole under opførelsen af teater lavet i et projektforløb med Limfjordsteatret.

Det er tirsdag eftermiddag ved Hanstholm Fyr. I gården står en gruppe 4. klasses elever fra Hanstholm Skole helt klædt i hvidt. De bruger sig selv til at formidle små personlige historier. En får sammen med to kammerater vist en scene fra den værste dag i hendes liv. Det var, da familiens hus brændte. Vi bevæger os videre ud i naturen. Et sted i træerne bag fyret får publikum en indsigt i de unge skuespilleres helt særlige steder. For nogen er det en feriedestination. For andre er det hos deres mormor. Et tredje sted er det historien om den allerbedste dag, der bliver til teater. Det handler om, da en pige fik sin hest.

Thisted Kommune sætter i et stort projekt fokus på kunst som igangsætter for kreativ udfoldelse og trivsel blandt børn og unge. I et samarbejde med Limfjordsteatret er kommunen i år med i et såkaldt Artist in Residence-forløb.

Målet, at skabe et rum, hvor kunsten kan blive en udtryksform for fx det, der er svært at tale om.

- Som kommune får vi med projektet viden, inspiration og fokus på kunsten og kulturens betydning. Samtidig er det en mulighed for at afprøve metoder til forskellige målgrupper af børn og unge gennem deres nærmiljø i skolen, siger Eva Sjælland, leder af Kultur i Thisted Kommune.

Kunst kan bruges til meget

Artist in Residence er et projektforløb under Statens Kunstfond. Det får støtte gennem Huskunstnerordningen og har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen.

I kommunernes partnerskab med en professionel kunstner eller kunstnergruppe bliver der skabt en fælles arbejdsplads, der åbner for nye samtaler, igangsætter nye initiativer og sammentænker kommunens indsatser i arbejdet med kunst for børn og unge. 

- Det særlige i dette projekt er, at vi har givet projektstyringen til Limfjordsteatret. Med forløbet får vi ikke bare inspiration fra kunstnernes faglighed, som åbner for en anden tilgang, men også erfaring med at køre projekter i samarbejde med en selvejende kulturinstitution. Det afgørende har været at skabe rammer om et fællesskab for børn og unge med fokus på kreativitet. Det er vores erfaring, at kunstnerne har været gode til at fange børnenes egne stemmer og i samskabelse omsætte det til scenekunst, siger Eva Sjælland.

Her skaber de den selv

Steen Haugesen, der er kunstnerisk ansvarlig for Limfjordsteatret i Thisted har i sin tid været med til at udvikle Artist in Residence. Han står i spidsen for de projekter, teatret i øjeblikket har i gang i Thisted Kommune.

- Det, som er særligt ved Artist in Residence er den tilgang, der handler om, at børn skal OPLEVE kunst. Her laver vi en ramme for dem, så de bliver skabende. I processen får de en forståelse for, hvordan man skaber ideer og udvikler ting. De oplever, at fejl ikke gør noget, men at de faktisk kan være med til at sende ting i nye retninger. Det er blot noget af det, som vi kan se, at projektet kan, siger Steen Haugesen.

Det er Steen Haugesen (th) og Asger Kjær fra Limfjordsteatret, som var undervisere på teater-projektet med 4. kl. i Hanstholm.
Workshoppen "Today I feel like...Thy" handlede blandt andet om at male, det humør barnet var i, når det fik penslen i hånden. Foto: Mette Johnsen.

”Today I feel like…Thy”

Også SMK Thy (Statens Museum for Kunsts afdeling i Thy) arbejder – med udgangspunkt i kunsten – aktivt med den mentale trivsel blandt børn og unge.

Senest i et forløb gennem foråret, udviklet i samarbejde med kunstner Jeppe Hein, hvor SMK Thy har besøgt tusindvis af skoleelever og børnehavebørn i hele Thisted Kommune med workshoppen ”Today I feel like … Thy”.

SMK Thys undervisere har sammen med børn og voksne bevæget kroppen, fokuseret på åndedraget og malet humøret. Børnenes malerier er efterfølgende blevet fotograferet og sat sammen til et gigantisk fællesværk, som nu hænger på Musikskolens facade i Thisted sommeren over.

SMK-direktør Astrid la Cour holdt tale, da det store, fælles kunstværk blev hængt op på Musikskolens facade. Værket hænger der sommeren over. Foto: Mette Johnsen.

- Vores mål med workshoppen har været at bringe kunsten ud til børn i hele Thisted Kommune. I løbet af foråret har vi inviteret børnene til at træde ud af deres komfortzoner, mærke deres humør og tage del i en kreativ proces. Forhåbentlig har både lærere og elever lært noget nyt om dem selv og fået et kreativt værktøj, som de også kan bruge fremover, siger direktør for SMK, Astrid la Cour, om projektet.

 

Forsker i leg og dannelse

Lars Geer Hammershøj fra Danmarks Pædagogiske Universitet i Aarhus forsker i leg, kreativitet og dannelse. Han er forskningskoordinator for et projekt, der hedder ”LegeKunst” som er paraply for syv forskelllige forskningsprojekter indenfor området.

Han mener, at det er vigtigt, at børn møder kunst og kultur i fx dagtilbud, for det giver dem ikke alene gode oplevelser, men fremmer også deres leg og dannelse.

”Kunst og kultur kan udvide og forstærke børns leg og dermed deres muligheder for at gøre dannende erfaringer. Kunst og kultur taler så at sige samme æstetiske sprog som leg og kan udvide legens repertoire i kraft af de æstetiske formsprog og kunstneriske udtryk. Dertil kommer, at mødet med en kunstner kan forstærke legens åbenhed, som er afgørende for, at legen bliver levende og sjov”, lyder konklusionen i en kommentar om forskningsresultaterne i Universitetets digitale magasin, Asterisk.

 

Alle scenerne som elever fra 4. kl. på Hanstholm Skole opførte var nogle, der tog udgangspunkt i deres egne oplevelser. Både gode og mindre gode. De blev vist for forældre og familie i en forestilling, der kom rundt i hele området ved Hanstholm Fyr.

Vigtige erfaringer

I Hanstholm er forestillingen ved at være slut. I samlet flok får 4. klassen klapsalver fra forældre og bedsteforældre med på vejen.

Klasselærer Cecilie Callesen og Lisbeth Andersen, der har eleverne til Håndværk og Design og Billedkunst er slet ikke i tvivl om, at det otte ugers forløb har åbnet alles øjne for nye perspektiver.

- Jeg har fx kunnet tage noget af det, som Steen Haugesen og Asger Kjær fra Limfjordsteatret har brugt i deres teatertilgang til eleverne og overføre det til min undervisning i billedkunst, hvor vi har arbejdet med linjer, fortæller Lisbeth Andersen, og klasselærer Cecilie Callesen supplerer:

- De har klart fået en bevidsthed om, hvad det kan, at man godt tør træde frem foran andre. Der er ingen tvivl om, at for flere var det en overvindelse at skulle tale om noget, som var svært, men her fik de en ramme for at gøre det, og det har givet en oplevelse af, at det er ok også at sige det, som man kan være ked af.

Limfjordsteatrets næste forløb med Artists in Residence i Thisted Kommune er med to børnehaver.

Kulturrummet

Kontakt
Tingstrupvej 13
7700 Thisted

Tilmeld dig nyhedsbrev

Felter med (*) skal udfyldes

Artists in Residence

  • Projekt under Huskunstnerordningen hos Statens Kunstfond.
  • Skal fremme børn og unges møde med professionel kunst.
  • Et forløb skal have en varighed på minimum tre måneder og maksimum to år.
  • Der er sammenlagt afsat 21 mio. kr. årligt til ansøgninger.
  • Vil du vide mere om, hvordan du eller din skole kan blive en del af projektet kontakt Steen Haugesen på steen@limfjordsteatret.dk