Dit projekt – Vores Thy

Mange vil være med: 99 forslag er sendt ind

Publiceret 27-06-2024

Fra d. 5. april til 3. juni har alle i Thy kunne sende projekter og forslag ind til en ny brug af arealerne i Thy.

Kommuneplan 2025-37

Der har været stor interesse for at søge indflydelse på, hvordan den nye kommuneplan i Thisted Kommune skal se ud. 

I alt har vi i Thisted Kommune modtaget 99 projekter, idéer eller forslag til nye anvendelser af arealerne i Thy. 

Det kan for eksempel være, hvor der kan bygges boliger, erhverv, energianlæg, eller hvor der skal være rekreative områder og uberørt natur.  

Størstedelen af de projekter, idéer og forslag, der er sendt ind, har det til fælles, at de kræver en ændring af kommuneplanen for at kunne realiseres.  

Det fortæller Kim Daniel Larsen, der er Plan- og Miljøchef i Thisted Kommune.  

- Vi er rigtig glade for, at der er så mange, der engagerer sig i det her arbejde. Som kommune skal vi udarbejde nogle rammer for udviklingen i Thy, men det er thyboerne, der skal fylde rammen ud. Derfor er det afgørende, at vi taler sammen om, hvad behovet og mulighederne er, siger han.  

45 konkrete udviklingsprojekter

Ud af de 99 indkomne forslag handler 20 af dem om projekter med vind- eller solenergi. Derudover er der 45 konkrete udviklingsprojekter, mens de resterende 34 henvendelser er af mere generel karakter. 

Alle forslag bliver nu taget med ind i det videre arbejde med kommuneplanen, hvor det vil blive undersøgt, om forslagene kan blive indarbejdet.  

Men det er et stort og komplekst puslespil, der skal gå op, og vi har ikke et ubegrænset antal brikker at flytte rundt med.  

Det fortæller Kim Daniel Larsen:  

Der er for eksempel begrænsninger på mængden af arealer vi må udlægge til boliger og erhverv, og der er også forskellige beskyttelses- og fredningshensyn, som vi ikke kan gå på kompromis med. I sidste ende bliver det også Thisted Kommunes opgave at vægte hensynet til, hvad der er bedst for Thy som helhed. Men alle forslag vil nu blive gennemgået og taget stilling til.  

Politisk behandling og offentlig høring

Processen med at gennemgå alle forslagene er allerede startet. I det arbejde vil alle, der har sendt forslag ind blive kontaktet, hvis der er opfølgende spørgsmål.  

Det hele ender ud i et forslag til en ny kommuneplan, som skal behandles politisk i januar 2025. 

Herefter vil forslaget komme i offentlig høring, så alle har mulighed for at komme med kommentarer og ændringsforslag. 

Det forventes, at den nye kommuneplan vil være endeligt vedtaget i juni 2025.  

Du kan allerede nu læse de indkomne forslag via linket her: Link til indkomne forslag 

Der finder du også meget mere information om, hvad en kommuneplan er. 

Fakta:

Hvorfor er det vigtigt?

En kommuneplan, der matcher behovene i Thy, giver blandt andet:

Kommuneplanen er udgangspunktet for, at vi de næste fire år, kan tilbyde dig den bedst mulige sagsbehandling, når du ønsker at realisere et projekt i Thy. 

En kommuneplan, der er velfunderet i de behov, der er i lokalsamfundene i Thy, er altså den bedste opskrift på en sagsbehandling, der er: 

  • Hurtigere 
  • Enklere 
  • Smidigere 

Når der skal udarbejdes lokalplaner, sker det nemlig altid med afsæt i kommuneplanen. Hvis kommuneplanen ikke matcher arealanvendelserne i dit projekt, kan det i visse tilfælde løses med et kommuneplantillæg, men kommuneplanen kan også ende med at stoppe dit projekt, før det er gået i gang.

Et andet vigtigt formål med kommuneplanen er at sætte en fælles retning for den fysiske udvikling. 

Når der arbejdes med kommuneplanen, sker det med udgangspunkt i den politiske retning, der er sat i planstrategien. Derudover er det fællesskabets bedste, der er i fokus, når det store puslespil med kommuneplanen skal lægges. 

Vi ser en gang imellem eksempler på, at rammerne i kommuneplanen giver kontroverser. Især når den bremser en udvikling, der er mange, der gerne så ske. Det er derfor, du skal engagere dig nu. 

Udvikling af lokalsamfund, bosætning, erhvervsudvikling og grøn omstilling. Det hele hviler på et fundament af arealer. 

Tilflyttere skal have en byggegrund på en lokation, hvor de har interesse i at bygge. Virksomheder skal have arealer til udvidelse eller nybyggeri. Og fremtidens grønne løsninger skal have et sted at bo. 

Derfor har kommuneplanen stor betydning for, hvordan udviklingen i vores område bliver i fremtiden. Den skal sikre balance mellem forskellige hensyn og interesser. 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Felter med (*) skal udfyldes

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy