Planstrategi

Nu kan du præge den strategiske retning for Thy

Publiceret 15-01-2024

Planstrategi 2023 er i høring frem til d. 1. februar 2024.

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har vedtaget en ny planstrategi, som definerer den overordnede strategiske retning for udviklingen i Thy.  

Nu har vi brug for dig.

Frem til den 1. februar 2024 har du mulighed for at indsende idéer, forslag og kommentarer til planstrategien.

Du kan få en gennemgang af de vigtigste pointer i planstrategien i videoen øverst i artiklen. Du kan også vælge at læse Planstrategi 2023 i sin fulde længde via linket her: Link til planstrategi.

Hvad er en planstrategi? 

En planstrategi er kommunalbestyrelsens redskab til at sætte den strategiske retning for udviklingen i Thisted Kommune.  

Planstrategien arbejder med nogle overordnede ambitioner og målsætninger. Efterfølgende bliver de konkretiseret i kommuneplanen, som er den plan, der fastsætter rammerne for den fysiske udvikling. 

Med planstrategien er vi altså oppe i et helikopter-perspektiv.  

Det fortæller Niels Jørgen Pedersen, der er borgmester i Thisted Kommune.

- Det er her, det hele starter. Det er her, den fysiske planlægning af vores kommunes fremtid starter. Nu skal vi have jeres input til det. I skal give jeres besyv til, hvordan det her kan blive en rigtig god planstrategi, siger han. 

Og selvom planstrategien ikke indeholder konkrete beskrivelser af, hvordan arealer i Thy skal anvendes, så er det vigtigt, at du engagerer dig og kommer med input til planen. Det fortæller Jens Kr. Yde (C), der er formand for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Thisted Kommune.  

- Det er et meget vigtigt redskab politisk, som sikrer, at vi kan arbejde videre med udviklingen af Thisted Kommune. Thy er noget, vi skaber i fællesskab med hele befolkningen i Thisted Kommune. Derfor skal vi have jeres indspark til planstrategien, så vi kan tage stilling til alle ønsker, der måtte være, siger han. 

Hvad er fokus i den nye planstrategi? 

Kommunalbestyrelsens Planstrategi 2023 har det overordnede sigte at skabe “Udvikling i balance”. 

I Planstrategien har politikerne besluttet, at det skal ske ved at koncentrere vores udvikling og tage udgangspunkt i vores stedbundne kvaliteter. 

Derfor sætter planstrategien fokus på de tre følgende temaer:

Thisted Kommune skal også i fremtiden være et attraktivt sted at bo og besøge. Derfor er der i planstrategien tre principper for, hvordan vi skal arbejde med byudvikling: 

  • Styrke udvikling inde i byerne med udgangspunkt i de lokale kvaliteter.  
  • Skabe mulighed for et varieret boligudbud for at imødekomme en ændret efterspørgsel fra borgerne.  
  • Arbejde med at løfte større sammenhængende områder, samtidig med at have fokus på landsbyernes individuelle kvaliteter og vilkår for at være levedygtige. 

Det skal være attraktivt at være erhvervsdrivende i Thy, og det skal planlægningen selvfølgelig være med til at understøtte.

Thisted Kommunes planlægning gennem planstrategien, kommuneplanen og lokalplaner kan være med til at skabe attraktive vilkår for erhvervslivet - både i form af sikkerhed og drift, investeringer og plads til udvidelser.

Derfor sætter planstrategi tre principper for, hvordan vi skal planlægge for erhvervet: 

  • Styrke de eksisterende erhvervsområder med udgangspunkt i at koncentrere erhvervet for at skabe og bygge på synergier.  
  • Udnytte potentialerne for erhvervsudvikling, der følger med den grønne omstilling og særligt energiproduktion.  
  • Koncentrere handel og service, hvor funktionerne har synergier, som kan understøtte levende bymidter og bosætning.  

Den grønne omstilling er kommet til Thy, og den kommer med mange målsætninger. De mest pladskrævende forandringer har omdrejningspunkt i det åbne land. Men store dele af vores åbne land, særligt vores kystområder, er låste for udvikling.  

Derfor er det landbrugslandskabet i midten af kommunen, der er tilgængelig for den udvikling, som den grønne omstilling kræver.  

Planstrategien fastsætter tre overordnede principper for, hvordan vi planlægger for den grønne omstilling i det åbne land: 

  • Multifunktionel eller flersidig arealanvendelse, hvor funktionerne tillader det, for at skabe merværdi for borgerne, naturen og landskabet.  
  • Forandring og energi i det benyttede land med mulighed for flere energianlæg samlet i energizoner og mindre energianlæg til gavn for lokalområder.  
  • Natur med flere formål til gavn for lokalområdet og fokus på forbedring i det beskyttede land.  

Hvordan indsender du din kommentar? 

Hvis du ønsker at indsende en kommentar til den politiske retning, skal du trykke på følgende link: Link til Planstrategi 2023.

På siden finder du en orange boks, hvor der står: "Indsend kommentar". 

Herfra følger du den guide, du bliver mødt af.   

Vi ser frem til at modtage dine kommentarer. 

Senere i 2024 tager vi fat på kommuneplanen. Det er her, hvor du eller dit lokalsamfund kan få lov til at byde ind med alle jeres gode projekter.  

Vi kommer med meget mere information om det senere. Vi kommer også til at indbyde til borgermøder, hvor vi kan få en snak om kommuneplanlægningen og jeres projekter. 

Har du spørgsmål?

Du kan finde oplysninger om den politiske sagsbehandling under dagsordenspunkt nr. 185 via linket her: Link til dagsordener i Thisted Kommune.

Hvis du har spørgsmål til indholdet i planstrategien, kan du kontakte Thisted Kommunes Plan- og Miljøafdeling, på tlf. 99 17 22 57 eller pr. mail plan@thisted.dk 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Felter med (*) skal udfyldes