Handicap og Socialpsykiatri

Skiftesporet står til lukning

Publiceret 02-02-2024

Meget få brugere betyder, at Thisted Kommune nu indstiller det socialpædagogiske tilbud Skiftesporet til lukning. Brugerne ville skulle flyttes til tilsvarende tilbud i Daghuset.

 

Efter syv måneder med en ny version af Skiftesporet vurderer styregruppen bag omlægningen af tilbuddet, at grundlaget for at bevare af tilbuddet slet ikke er stort nok.

Det fremgår af dagsordenen til det kommende møde i Social- og Seniorudvalget i næste uge.

Her skal udvalget tage stilling til Social-, Sundheds- og Kulturforvaltningens indstilling om at lukke Skiftesporet som et selvstændigt tilbud i Thisted Kommune.

I 2015 overgik Skiftesporet fra kun at være et servicelovstilbud, til at være et kombineret tilbud mellem jobcentret og Handicap & Socialpsykiatri, hvor en bred målgruppe fik kombinerede ydelser indenfor både Serviceloven og Lov om Aktiv Beskæftigelse.

På den måde skilte målgruppen på Skiftesporet sig ud i forhold til Handicap- og Socialpsykiatris primære målgruppe, som er borgere, der har en betydelig og varig nedsat funktionsevne 

Ændring af tilbuddet

For ét år siden blev tilbuddet så ændret. I forbindelse med den nationale aftale om Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der sigtede mod at skabe en mere målrettet og effektiv beskæftigelsesindsats, besluttede Arbejdsmarkedsudvalget i december 2022, hvordan det skulle udmøntes i Thisted Kommune.

Som følge heraf blev det nødvendigt at revurdere Skiftesporets funktion og formål, da en af konsekvenser ved den nye aftale var, at Skiftesporet ikke længere modtager borgere til beskæftigelsesrettede indsatser. Da indsatser i Handicap og Socialpsykiatri samtidig ikke må kompensere for beskæftigelsesrettede indsatser, var der behov for at ændre Skiftesporet som en anden type tilbud, hvis det skulle fortsætte. 

I et forsøg på at fastholde Skiftesporet blev det derfor oprettet som et aktivitets- og samværstilbud i henhold til Serviceloven under en ny paragraf. Et såkaldt § 104- tilbud.

I den nye §104-udgave er målgruppen borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som Handicap og Socialpsykiatri vurderer i målgruppen til et aktivitets- og samværstilbud.

Meget få brugere

Det nye Skiftesporet blev oprettet pr. 1. juli 2023 som et tilbud med 20 pladser. Siden har der maksimalt været ni borgere visiteret til det på samme tid, og pr. januar 2024 er der fire brugere. De kommer ikke i tilbuddet i fuld tid. De kan være visiteret til få timer fordelt over flere dage.

Da tilbuddet har gruppebaserede indsatser og fællesskaber som formål, er det svært at oprette grupper uden et større antal borgere. Derved er det ikke muligt at levere indsatser efter hensigten og i henhold til Serviceloven.

Tilbuddet har fire ansatte og den aktuelle situation med fire borgere og fire medarbejdere betyder, at tilbuddet har en markant højere normering end resten af kommunens tilbud. Det er både økonomisk tungt og skaber et uens serviceniveau på tværs af sammenlignelige §104 tilbud.

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Skiftesporet lukker pr. 1. maj 2024. Samtidig foreslås det, at man snarest muligt begynder arbejdet med at re-visitere borgerne, så der skabes en god overgang, og alle kan begynde i et nyt tilbud inden 1. maj 2024.

Hvis behovet for borgeren fortsat et §104 tilbud, flyttes de til Daghuset, som er kommunens andet socialpsykiatriske, visiterede aktivitets- og samværstilbud.

Medarbejderne er omfattet af de retningslinjer, der gælder, når man lukker et arbejdssted.

Social- og Seniorudvalget holder møde den 6. februar 2024. Du kan se dagsordenen til mødet her: Link til dagsorden.

Beslutningen om Skiftesporet træffes i kommunalbestyrelsen den 3. april.

Tilmeld dig nyhedsbrev

Felter med (*) skal udfyldes

Hvad var Skiftesporet før 2023?

Skiftesporet var et kombinationstilbud af Servicelovens (SEL) § 85 og Lov om Aktiv Beskæftigelse § 91.

Skiftesporets tilbud omfattede derfor dels en social indsats (SEL § 85, bostøtte) og en beskæftigelsesindsats (LAB § 91).

Kombinationstilbuddet skilte sig ud i forhold til Handicap og Socialpsykiatris målgruppe.

Hvad er Skiftesporet i dag?

Et tilbud under Servicelovens §104.

Det er et aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Hvad står der i Servicelovens §104?

I Servicelovens § 104 står der, at ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.”