Digital undersøgelse

Flertal for navnet Thisted Kommune

Publiceret 05-02-2024

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune besluttede i november at spørge thyboerne om deres holdninger til et eventuelt navneskifte til Thy Kommune i en digital undersøgelse. Nu er resultatet klar.

Thy eller Thisted?

Thisted Kommune bør fortsætte med at hedde Thisted Kommune.  

Det er budskabet fra 62,5 procent af de borgere, der har svaret på en digital undersøgelse, der havde ét enkelt spørgsmål:  

Skal Thisted Kommune fortsætte med at hedde Thisted Kommune – eller ændre navn til Thy Kommune? 

Borgerne med på råd 

Det er Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune, der tilbage i november måned besluttede at sende spørgsmålet om et eventuelt navneskifte ud til borgerne via en digital undersøgelse. 

Det bliver nu også Kommunalbestyrelsen, der skal beslutte, om de ønsker at arbejde videre med sagen. Det sker på Kommunalbestyrelsesmødet d. 27. februar. 

Borgmester Niels Jørgen Pedersen siger: 

- Jeg er glad for, at vi har spurgt thyboerne, for nu har vi et grundigt fundament at træffe en beslutning ud fra. Det er en klar tilkendegivelse om, at borgerne ikke ønsker et navneskifte.  

Høj stemmeprocent 

Alle borgere over 18 år med adgang til digital post har haft mulighed for at give deres mening om et eventuelt navneskifte til kende.  

Det har i alt 54,2 procent valgt at gøre.  

Udover de 62,5 procent, der ønsker at bevare navnet Thisted Kommune, har 35,5 procent tilkendegivet, at de ønsker, kommunen skal ændre navn til Thy Kommune. 

De resterende 2 procent har ikke ønsket at svare.  

Du kan læse mere om resultaterne af den digitale undersøgelse i tabellerne og grafikkerne herunder.  

Den digitale undersøgelse er udført af Rambøll. Prisen for undersøgelsen er 36.000 kr. 

Tidligere fremgik det af artiklen, at 64 procent stemte for navnet Thisted Kommune. Det er resultatet af afstemningen uden de såkaldte "blanke stemmer". I mellemtiden er tallene blevet opdateret, så de borgere, der har svaret: "Jeg ønsker ikke at svare" også fremgår. 

Sagen kort

  • På et Kommunalbestyrelsesmøde i november 2023 blev det drøftet, om der skulle sættes en proces i gang med henblik på, at kommunen skifter navn fra Thisted Kommune til Thy Kommune.  
  • I sagsfremstillingen er forslaget, at implementeringen af et eventuelt navneskift skal ske løbende. Det vil sige, at der ikke vil blive indkøbt skilte, tøj, skraldespande mv., før det eksisterende er slidt ned. På den måde vil et eventuelt navneskift kunne ske indenfor de eksisterende budgetter.  
  • Derudover står det i sagsfremstillingen, at det første skridt er en digital undersøgelse af borgernes holdning til spørgsmålet.  
  • Det er resultatet af den digitale undersøgelse, der foreligger nu.  
  • Nu bliver det Kommunalbestyrelsen, der skal tage stilling til, om der skal ske yderligere i sagen. Den beslutning bliver truffet på Kommunalbestyrelsesmødet d. 27. februar.  

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted

Resultater opdelt på køn

Resultater opdelt på alder

Resultater opdelt på område