borgermøde

Grønne omstilling samlede mere end 300 thyboer

Publiceret 28-09-2023

Der var fyldt på stolerækkerne i Nors og Hørdum, da Thisted Kommune inviterede borgerne ind d. 26. og 27. september. Den grønne omstilling og fremtidens energiproduktion var på dagsordenen.

Mere end 150 thyboer havde fundet vej til Nors Hallen, for at få indblik i hvor fremtidens energiproduktion kan rykke ind, og hvilken lokal udvikling det kan skabe i Thy.

Thyboerne fik et indblik i, hvordan man lokalt kan genoplive andelstanken og tage aktivt medejerskab i den grønne omstilling, så den grønne omstilling, i lang større grad, kan komme thyboerne til gavn og skabe lokal udvikling. På mødet fik thyboerne også en gennemgang af, hvor i Thy fremtidens energiproduktion kan flytte ind – og hvor den ikke kan.

Borgermøderne i Nors og Hørdum er et led i en større ambition om at inddrage borgerne bredt og tidligt, når det gælder den grønne omstilling. Mere end 300 borger deltog på borgermødet. Nu får alle thyboer endnu en mulighed for at komme med deres mening.

34907 spørgeskemaer på vej ud 

Thisted Kommune sender de kommende dage spørgeskemaer ud til thyboerne. Her spørger vi den enkelte borger om, hvilken værdi, de mener, grøn energi skal skabe lokalt.

Borgernes svar skal danne grundlag for et sæt kriterier, som fremtidens energianlæg bliver mål på. Kriterierne er en slags tjekliste, som kommunalbestyrelsen bruger, når de skal vurdere, i hvor høj grad et energiprojekt lever op til borgernes prioriteter og krav om at skabe værdi lokalt. Det er altså på baggrund af kriterierne, og dermed borgernes input, at kommunalbestyrelsen godkender nye energiprojekter.

Kommunalbestyrelsen skal vedtage de nye kriterier sidst på året.

Jens-Philip Petersen, projektleder i Thisted Kommune kigger sammen med en borgere nærmere på energizonerne.

download

Materiale fra dagen

Her kan du hente oplæg fra

Nors d. 26. sept.

Hørdum d. 27. sept

læs mere

Energizoner i Thy

Hvor skal fremtidens grønne energiforsyning ligge?

Vi har inddelt Thy i tre kategorier.

Se mere