Botilbud

Her er planen for det nye handicapbotilbud

Publiceret 23-10-2023

Livskvalitet for beboere og pårørende er i centrum for det vinderprojekt, som Thisted Kommune nu kan præsentere planerne for.

Visualisering af planerne for udendørsområde ved det kommende botilbud for handicappede
Hvis alt går efter planen, så kan det nye botilbud til handicappede tages i brug i første halvår 2026. Visualisering: ERIK Arkitekter A/S.

Mange stemmer har fundet vej ind i det nye handicapbotilbud, som er på vej i østbyen i Thisted. Forarbejdet har involveret både pårørende, pædagogisk fagpersonale og lokalområdet, og det er en glad formand for Social- og Seniorudvalget, som nu kan præsentere et endeligt projekt. 

- Jeg er glad på hele Thisted Kommunes vegne. Handicapområdet har brug for dette løft i antal pladser og i kvaliteten. Vi er nu et skridt nærmere at kunne tilbyde nye rammer til en gruppe brugere, der længe har set frem til dem, siger Henrik Gregersen.

Fire med i opløbet

Det er Byggefirmaet Knudsgaard A/S, som sammen med underrådgiverne ERIK Arkitekter A/S og EKJ Rådgivende Ingeniører har leveret det vindende projekt, efter den netop afsluttede licitation. Her var i alt fire kvalificerede bud med i opløbet. Det fortæller direktør for Social, Sundhed og Kultur, Tue Von Påhlman:

- Vi havde på forhånd havde stillet store krav til balancen mellem at være et hjem, en arbejdsplads og en del af et lokalområde, og særligt et af tilbuddene skilte sig ud fra de andre. Byggefirmaet Knudsgaard A/S er lykkedes med at skabe et sammenhængende botilbud med integrerede muligheder for en hjemlig følelse, høj faglig kvalitet, synligt personale og det gode arbejdsmiljø. Jeg tror på, at vi med dette vinderprojekt har skabt mulighederne for et tilbud med høj faglig kvalitet i mange år frem.

 

I det nye botilbud-projekt er der fundet løsninger som både tilgodeser behovet for at stedet er et privat hjem, en arbejdsplads og en del af et lokalområde. Visualisering: ERIK Arkitekter A/S.

Fokus på bæredygtighed

Det er også fra kommunal side besluttet, at byggeriet skal gennemføres med en bæredygtighedscertificering til guld-niveau – med et særligt fokus på det sunde indeklima. Det er særdeles positivt, at også den prioritering er i det valgte projekt, tilføjer udvalgsformand Henrik Gregersen: 

- Bæredygtighed er et udtalt politisk mål i Thisted Kommune. Jeg er stolt over, at vi er lykkedes med at kombinere et lavt CO2-aftryk med et samtidigt fokus på at der anvendes bæredygtige materialer, så de beboere, pårørende og medarbejdere, der får deres gang i bygningen, vil opleve et sundt indeklima. 

Den videre proces

Realiseringen af vinderprojektet er forbeholdt Kommunalbestyrelsens godkendelse og vedtagelse af lokalplanen for området. Kommunalbestyrelsen ventes at godkende projektet på mødet den 28. november 2023, og efter den nuværende plan skal den nye lokalplan være vedtaget næste sommer.  

Går alt som forventet, kan det nye botilbud tages i brug i første halvår 2026.  

Oversigtsplan over området, hvor det nye botilbud til handicappede foreslås placeret.
En situationsplan for området, hvor der er planer om det kommende botilbud for handicappede i østbyen i Thisted tæt på plejecenter Vibedal. Visualisering: ERIK Arkitekter A/S.

Tilmeld dig nyhedsbrev

Felter med (*) skal udfyldes

Fokusområder i projektet:  
Handicapbotilbuddet er et hjem for sårbare borgere med forskelligartede behov. Derfor lægges der vægt på, at projektet skal skabe hjemlige rammer med løsninger, som tilgodeser beboernes behov på alle tidspunkter i livet.

For både pårørende og personalet, er det vigtigt at der er tale om synligt og fagligt kvalificeret personale. Derfor skal bostedets indretning i høj grad give forudsætningerne herfor. Det vil samtidig hjælpe i en tid, hvor Handicap og Socialpsykiatri oplever svære vilkår i rekruttering af personale.

Bostedets placering tæt på by, plejecentret, fjorden og aktivitet giver nogle unikke muligheder. Lokalsamfundet har desuden givet udtryk for, at bygningens fremtoning er vigtig, ligesom bostedets udenomsarealer skal være indbydende for lokalområdet