Socialt

Hvem fortjener Handicapprisen 2023?

Publiceret 13-10-2023

Det skal markeres, værdsættes og hyldes, når der bliver gjort en særlig indsats for borgere med fysisk eller psykisk handicap. Derfor kan alle nu indstille kandidater til den nystiftede handicappris i Thisted Kommune.

Det er nu, vi skal høre fra dig, hvis du kender til nogen, der bør nomineres til den nystiftede pris - Handicapprisen 2023. 

Handicapprisen er blevet til, fordi vi ønsker at anerkende, hylde og belønne særlige indsatser, der forbedrer livsvilkårene for borgere med handicap og/eller giver dem bedre muligheder for et aktivt liv. 

Med andre ord: Vi hylder den ekstraordinære indsats på handicapområdet. 

Handicapprisen kan både tildeles enkeltpersoner, foreninger, virksomheder, organisationer eller institutioner, der er bosiddende eller hjemmehørende i Thisted Kommune.

Man kan få prisen, hvis man for eksempel: 

  • Har gjort en særlig indsats for at synliggøre forhold og udfordringer for personer med handicap. 
  • Har skabt aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for personer med handicap.
  • Har iværksat tiltag, der har været til glæde for personer med handicap i Thisted Kommune. 
  • Har skabt forhold, der bidrager til at forøge livskvaliteten for personer med handicap.
  • Eller har bevaret et aktivt liv og bidraget med humør og livsglæde som hjælp eller inspiration for andre personer med handicap. 

Prisen vil blive uddelt hvert år den 4. december - dagen efter FN's internationale handicapdag.

Det er en bedømmelseskomité, som er nedsat af Kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvem af de indstillede, der skal have prisen.

Du kan læse mere her:

Link til dagsorden om Handicapprisen.

Sådan indstiller du

Alle kan indstille kandidater til Handicapprisen. 

Din indstilling skal være skriftlig, og der skal være en præcis begrundelse for den. 

Fristen for at indstille kandidater er den 12. november 2023. 

Når der er kåret en vinder, vil prismodtageren blive kontaktet direkte om tid og sted for overrækkelse. 

Sådan sender du din indstilling til os:

  • Du kan sende en mail til Handicap og Socialpsykiatri på social@thisted.dk
  • Du kan også sende med sikker digital post via www.borger.dk, hvor du mærker henvendelsen "Handicappris".
  • Du kan også aflevere din indstilling direkte i Social- og Seniorsekretariatet, Administrativt team, Asylgade 30, 1. sal, 7700 Thisted.