Grøn Fremtid Thy

Tjek din e-Boks: Du kan være med til at definere det grønne Thy

Publiceret 02-10-2023

Knap 32.000 spørgeskemaer er landet i thyboernes e-Boks i sidste uge. Spørgeskemaerne er et led i en større ambition i Thisted Kommune om at inddrage borgerne bredt og tidligt, når det gælder den grønne omstilling.

Der vil blive bygget grønne energianlæg i Thy i fremtiden. Det ved vi. For den grønne omstilling er en bunden opgave.

Men hvad er vigtigt at prioritere i Thisted Kommunes planlægning af energiproduktion og energianlæg?

Det kan du være med til præge.

Sidste uge landede der knap 32.000 spørgeskemaer i thyboernes e-Boks. Her spørger vi den enkelte borger, hvilken værdi, de mener, de grønne energianlæg og den grønne energi skal skabe lokalt.

Er det for eksempel vigtigt, at der er lokalt medejerskab, så borgerforeninger eller lignende får mulighed for at udvikle lokalområdet og råde over midler til haller, legepladser eller rekreative områder? Eller er det vigtigst, at energianlæg bliver afskærmet med skov, og at der i det hele taget oprettes mere natur?

Måske er det noget helt tredje, der er vigtigst for dig? Så kig forbi din e-Boks og giv os dit svar i spørgeskemaet senest onsdag d. 18. oktober.

Den grønne omstilling skal skabe værdi lokalt

Dine svar skal være med til at danne grundlag for et sæt af kriterier til den fremtidige energiplanlægning. Det betyder, at der vil blive udarbejdet en slags tjekliste ud fra thyboernes input, som kommunalbestyrelsen vil bruge fremadrettet, når de skal vurdere, om de kan godkende nye energiprojekter.

Udover spørgeskemaerne er der også blevet afholdt to borgermøder i Nors og Hørdum, hvor mere end 300 fremmødte thyboer fik indblik i, hvordan man kan genoplive andelstanken og tage aktivt medejerskab i den grønne omstilling.

Borgerinddragelsen sker samtidig med Thisted Kommunes opdeling af Thy i tre typer af områder:

  • Negativzoner, hvor der ikke kan rejses energianlæg.
  • Neutralzoner, hvor man kan rejse solceller og vindmøller, hvis der er lokal opbakning, og anlæggene lever op til thyboernes kriterier.
  • Energizoner, som er strategiske zoner reserveret til for eksempel Biogas, power-to-X, methanol-produktion og relevant følgeindustri. Du kan læse mere om zonerne her thisted.dk/energizoner

Kommunalbestyrelsen skal vedtage de nye zoner og tilhørende kriterier sidst på året.

Gik du glip af det?

Her kan du hente de slides, der blev brugt på borgermøderne i Nors og Hørdum.

Nors d. 26. sept.

Hørdum d. 27. sept

Hvad er en energizone?

Find flere informationer her:

Energizoner i Thy

Team Energi og Ressourcer

Kontakt