Trafik

Planen for Rute 26 er nu sendt i høring

Publiceret 28-11-2023

Vejdirektoratet er klar med planerne for udbygningen af rute 26 mellem Hanstholm og Sallingsund. Der er høring frem til januar, og du kan også komme med til borgermøde.

Kryds skal bygges om. Der skal laves cykelstier og overhalingsstrækninger og derudover står flere private udkørsler til at blive nedlagt i de planer, som Vejdirektoratet netop har fremlagt for Rute 26.

Den længe ventede plan og miljøkonsekvensvurdering for ruten er netop offentliggjort og sendt i høring frem til den 28. januar. Og det glæder formanden for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Thisted Kommune, Jens Kr. Yde:

- Ruten har længe haft et stort politisk fokus fra vores side, og det er umiddelbart rigtigt glædeligt at se, at der er lyttet til, hvad både vi fra kommunalbestyrelsen og repræsentanterne fra erhvervslivet i Thy har budt ind med i det samarbejde, der har været med Vejdirektoratet forud for den nye plan, siger Jens Kr. Yde.

Mange tiltag

Den nye plan består af i alt 23 konkrete delprojekter. Ud over ombygning af en lang række kryds, nye cykelstier og flere strækninger med tre spor, lægges der også op til støjskærme og til helt at fjerne de lokale hastighedsbegrænsninger flere steder på ruten.

Alt sammen skal det højne trafiksikkerheden og øge fremkommeligheden på den 55 km lange strækning fra Sallingsund til Hanstholm, hvor der på store dele af strækningen dagligt kører mellem 7.000 og 8.000 køretøjer.

I projektet lægger Vejdirektoratet op til at fjerne de lokale hastighedsbegrænsninger som i dag findes flere steder på ruten, så der fremover må køres 90km/t flere steder.

Op mod 180 berørte

I alt bliver mellem 160 og 180 ejendomme berørt af ekspropriation i forskelligt omfang. Det er opgjort, at der skal erhverves op mod 50 ha permanent til selve vejanlægget afhængigt af, hvilke løsninger der ender med at blive de endelige. Der bliver derudover brug for omkring 20 ha til midlertidige arbejdsarealer.

Projektet forventes at kunne være færdigt om seks år. Målet er at komme i gang med anlægsprojekter allerede næste år, men i flere tilfælde vil de første to år skulle bruges på

udbud, geotekniske undersøgelser, detailprojektering, besigtigelse og ekspropriation mv. og så er forventningen, at selve anlægsarbejderne kan gennemføres de efterfølgende fire år.

Der vil blive holdt borgermøde på Mors i Arena Mors, hal 2 den 16 januar og på Hotel Limfjorden den 17. januar 2024, og projektet er i offentlig høring frem til den 28. januar 2024.

Se mere på Vejdirektoratets hjemmeside

Tilmeld dig nyhedsbrev

Felter med (*) skal udfyldes

Hvad er en miljøkonsekvensvurdering

En miljøkonsekvensvurdering skal give tilstrækkelig viden til, at politikere og borgere kan vurdere projektets virkninger på miljøet og sammenligne forskellige løsningsforslag.

Miljøkonsekvensvurderingen skal desuden sikre, at vejprojektet bliver bedst muligt tilpasset omgivelserne, og at miljøet ikke påvirkes unødvendigt.

Du finder den her