Skoleplan sendt i økonomiudvalget

Publiceret 13-03-2023

Et enigt Børne- og Familieudvalg i Thisted Kommune sender planerne for fremtidens skolestruktur i Thy til videre behandling i økonomiudvalget.

Mandag eftermiddag har Børne- og Familieudvalget - som de første - politisk behandlet det nye forslag fra forvaltningen i Thisted Kommune om, hvordan skolestrukturen i Thy skal se ud. Og det er et enigt udvalg, der nu sender forslaget til videre behandling i økonomiudvalget.

- Vi står med en stor og vigtig opgave med at tilpasse vores skoler til virkeligheden med udsigt til et fortsat faldende børnetal gennem de næste mange år i Thy. I Børne- og Familieudvalget er vi efter dagens drøftelser enige om, at forslaget, der ligger fra forvaltningen, vil sikre en både faglig-, social- og økonomisk bæredygtig folkeskole i en længere årrække. Det har vi brug for, og derfor mener vi, at planen er vejen til at sikre ro til kvalitet og udvikling på skolerne, siger formand Peter Larsen, på vegne af det enige udvalg.

De konkrete planer

I dag varierer de 15 folkeskoler i Thy i størrelse fra 50 elever til 522 elever, og syv af skolerne eller skoleafdelinger har færre end 100 elever. 

Planen, som Børne- og Familieforvaltningen præsenterede i sidste uge, lægger op til, at de tre mindste af kommunens skoler i Koldby, Vestervig og Bedsted lukker. Eleverne fra Koldby skal til Snedsted, og eleverne fra Vestervig og Bedsted skal til Hurup. Også de to afdelinger af Hannæs-Østerild Skole, der ligger i Vesløs og Østerild ønskes lukket. Eleverne fra Østerild skal til Frøstrup-afdelingen af Hannæs-Østerild Skole, mens eleverne fra overbygningsafdelingen i Vesløs fremover skal gå i skole på Østre Skole i Thisted.

Derudover foreslår forvaltningen at lukke overbygningsafdelingen på Hanstholm Skole. Eleverne herfra skal – som eleverne fra Vesløs – også gå i skole på Østre Skole i Thisted. Planen lægger nemlig op til at Østre Skole fremover alene skal være overbygningsskole. Det betyder at skolens nuværende 0.-6. årgang skal gå på Tingstrup Skole, mens Tingstrup Skoles overbygning flyttes til Østre Skole. Det betyder, at 0.-6. klasse fra Østre og Tingstrup skole samles på Tingstrup Skole.

Der skal findes besparelser

En samlet Kommunalbestyrelse har pålagt udvalget at finde 9 mio. kr. på skolestrukturen. Samlet set vil modellen give en besparelse på 20,8 mio. kr., hvoraf der anvendes 5,3 mio. til yderligere transport. Efterfølgende vil der være 6,5 mio. kr. til geninvestering i skolerne i Thy. Hvordan de penge præcist skal bruges, bliver en del af diskussionen frem mod vedtagelsen af en ny skolestruktur.

- Fremfor at skolerne hvert år oplever en strammere og strammere økonomi, fordi der bliver færre børn, så skal vi finde en model, hvor vi får en optimal udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed. Vi skal tale om indholdet og lave den bedste folkeskole for eleverne, men det kan vi ikke uden at lave ændringer i forhold til, hvordan det ser ud nu, siger Peter Larsen.

Den videre plan

Økonomiudvalget har skolestrukturen på dagsordenen den 22. marts, inden sagen skal førstebehandles på kommunalbestyrelsesmøde den 28. marts. Beslutter kommunalbestyrelsen at gå videre med planen om skolelukninger, så skal der være en høringsperiode på otte uger. Den vil løbe fra 29. marts til 24. maj.

Der er lagt op til at ændringerne skal træde i kraft fra skoleåret 2024/25.

Kontaktinfo

Undervisning
Asylgade 30
7700 Thisted
Høringssvar

Sådan bidrager du

Læs om planer for ny skolestruktur og hvordan du kan bidrage med dit høringssvar.

Læs mere