Fritid

Penge til fjordleg

Publiceret 13-03-2023

Thisted Kommune har fået 1. mio kr. fra Nordea-fonden til projekt, der skal udvikle mulighederne for nye og flere aktiviteter ved Søbadet i Thisted.

Omkring 1.100 deltog i indvielsesfesten af Søbadet i begyndelsen af september 2022. Nu har Thisted Kommune fået 1. mio. kr. fra Nordea-fonden til at etablere endnu flere aktivitetsmuligheder på byens grønne oase ved fjorden. Arkivfoto.

Med 1. mio. kroner i støtte fra Nordea-fondens "Her gror vi-pulje" kan Thisted Kommune nu sætte gang i projektet "Thy til blå fællesskaber - Søbadet i Thisted". 

Projektet er en videreudvikling af Søbadet i Cold Hawaii Inland-projektet, og planen er, at der skal nytænkes en række foreningsbaserede og selvorganiserede aktiviteter på området. Det skal handle om aktiviteter fra open-water-svømning, udspringshold, vandtilvænning til selvorganiserede aktiviteter som badning og kajakroning.

Det er da også en glad borgmester i Thy, som tager imod den store check:

- Vi er utroligt glade for donationen på 1 mio. kr. fra Nordea-fonden. Helt fra de indledende borgermøder i Cold Hawaii Inland-projektet, har der været borgerønsker om, at vi – med referencer til Søbadets historie - kunne facilitere aktivitet på vandet, udspring og vandleg ved Søbadet Det ønske kan vi nu arbejde på at efterkomme, siger Niels Jørgen Pedersen

Et sted for endnu flere

Søbadet blev indviet i september 2022 efter en gennemgribende renovering. Der er etableret nye faciliteter for vinterbaderne, og stedet rummer også et lokale, der kan benyttes af foreningerne.

Med de nye planer håber Thisted Kommune, at Søbadet kan bidrage endnu mere til at styrke det lokale fællesskab.

- Søbadet er igen et meget velbesøgt sted og ved at udvide paletten af aktiviteter, så kan noget godt blive endnu bedre og til glæde for endnu flere brugere. Målet er, at styrke som byens grønne og blå oase i Thisted, som det har været i mange år, siger Niels Jørgen Pedersen.
Forude venter nu en nærmere projektering, og håbet er, at de nye faciliteter kan være klar til brug i sommeren 2024 – men med det store forbehold, der hedder Kystdirektoratets sagsbehandlingstid på den nødvendige tilladelse.

Et ud af i alt 45, der får støtte

”Thy til blå fællesskaber – Søbadet i Thisted” er et af 45 projekter, der samlet modtager 29,1 mio. kr. fra Nordea-fondens ”Her gror vi”-pulje, der uddeles til projekter, der får bynaturen til at gro og fællesskabet til at vokse.

- Vi er enormt begejstrede over den idérigdom og det engagement, de støttede projekter er udtryk for. Danmark er fyldt med både frivillige ildsjæle og professionelle aktører, der virkelig lægger sig i selen for at fremme fællesskabet, bæredygtigheden og det gode liv i byerne, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Søbadet i Thisted er ikke det eneste projekt i Thy, der har fået penge fra Nordea-fonden i denne omgang. Også den selvejende institution Elmelund i Thisted får én million kroner til et projekt, de kalder "Generationers Sansepark".

Om Nordea-fonden

  • Nordea-fonden har et almennyttigt formål og støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sund-hed, motion, natur og kultur.
  • Med Her gror vi-puljen uddeles i 2023 50 mio. kr. til projekter, som bynaturen til at gro og fællesska-berne til at vokse. Projekterne støttes med mellem 200.000 kr. og 1 mio. kr.
  • Se den samlede liste over støttemodtagere på Nordea-fondens hjemmeside.