Fuld damp på de grønne kedler

Publiceret 06-01-2023

Den grønne omstilling står højt på dagsordenen i Thisted Kommune. Det betyder blandt andet, at der nu oprettes nye stillinger, som skal arbejde med at skabe de bedste rammer for kommende energi-projekter.

Går du med en forretningsudvikler, fundraiser, projektleder eller planlægger i maven? Og vil du arbejde indenfor fx offshore aktiviteter på Hanstholm Havn, rammer for investeringer i energizoner eller realisering af sektorkobling? Så er det nu, du skal rette blikket mod Thisted Kommunes tekniske forvaltning.

Lige nu har Thisted Kommune ikke færre end syv nye stillinger slået op, som alle primært skal arbejde med de muligheder, der er - og kan skabes - i Thy i forhold til den grønne omstilling. Satsningen er bl.a. muliggjort med de fem mio. kr. som politikerne har afsat på indeværende års budget til at sikre rammerne for en grøn udvikling i Thy:

- Vi har givet det her stort, politisk fokus, fordi den grønne omstilling er nødvendig og vores opgave som kommune er at få skabt værdi af den til gavn for Thy. Det kan vi gøre i form af erhvervsudvikling, arbejdspladser og udnyttelse af de bæredygtige energikilder, siger borgmester Niels Jørgen Pedersen i forbindelse med beslutningen om en styrkelse af området.

Borgmester Niels Jørgen Pedersen ser store udviklingsmuligheder for erhvervslivet i Thy i den grønne omstilling.

Grønne ambitioner for fremtiden

Og der er nok at tage fat på for den nye, grønne taskforce. Kommunen besluttede i 2021 sammen med Klimaalliancen Thy, at CO2-udledningen i Thy skal være reduceret med 70 procent i 2030 og kommunen bakker også op om den nye regerings målsætning om, at vi som land gør os uafhængige af kul, olie og gas og er energineutrale i 2045.

- Vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi tror på, det kan blive det næste erhvervseventyr, så nu sætter vi alle sejl ind på at identificere og skabe rammerne for de projekter, der kan bane vejen for det, siger Mogens Kruse Andersen, direktør for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse.

Kommunen som bindeled

Direktøren understreger, at det bliver en opgave som skal løses af mange, men at kommunen spiller en vigtig rolle for at forbinde de kommende projekter. Den opgave er forvaltningen klar til at stå i spidsen for med blandt andet udvidelsen af Team Energi og Ressource i Thisted Kommune.

- Vi kan som kommune ikke løse opgaven alene. Investeringerne i de grønne løsninger skal jo i høj grad komme fra investorer, men som kommune kan vi arbejde for at få forbundet de forskellige sektorer og være med i planlægningsfasen, så vi kan tiltrække de dygtigste energivirksomheder. Fx skal kommunen ikke bygge havmølleparker, men vi skal skabe rammerne for, at den grønne strøm kan skabe nye forretningsmuligheder på land, forklarer Kim Daniel Larsen, der skal være sektionsleder for den grønne satsning.

Lige nu arbejder forvaltningen særligt med planlægningen af 4-5 kommende energizoner forskellige steder i Thy, hvor man i fremtiden ønsker at samle produktion af fx biogas, el, varme og grønt brændstof. Herunder er der også planer for CO2-lagring ved Hanstholm.

Du kan se de nye stillinger her: Ledige stillinger