Borgermøde om planerne for ny institution

05Januar

Den 11. januar inviterer Thisted Kommune til borgermøde om byggeriet af nyt bo- og dagtilbud til handicappede i Thisted.

På billedet ses teksten "Bliv klogere på nyt botilbud til handicappede. Borgermøde 11.01.23 klokken 19:00"

Vil du vide mere om planerne og baggrunden for en ny institution for handicappede på området nordvest for Vibedal Plejecenter i østbyen i Thisted så sæt kryds i kalenderen tirsdag den 11. januar 2023.

Den aften vil Thisted Kommune give deltagerne en forståelse af, hvordan byggeriet kan se ud i forhold til det omkringliggende landskab. Der er tale om et nybyggeri, der skal give et nødvendigt kapacitets- og kvalitetsløft til voksenhandicapområdet:

- Vores institutioner på voksenhandicapområdet er i dag tæt på fuldt udnyttet. Med udsigten til en stigning i målgruppen, vil der være behov for at etablere flere pladser i fremtiden. Derfor er etablering af en ny, moderne institution et vigtigt element i vores fremtidssikring af fagligt kvalificerede tilbud til borgere med handicap, siger direktør for Social, Sundhed og Kultur, Tue Von Påhlman, om projektet.

Placering i østbyen den mest oplagte

Beslutningen om en ny institution blev truffet med Helhedsplanen for Handicap og Socialpsykiatri. Siden godkendelse af Helhedsplanen har Kommunalbestyrelsen truffet en princip-beslutning om at placere den nye handicapinstitution ved området nordvest for Vibedal plejecenter. Den beslutning skabte interesse, og Thisted Kommune har nu lavet en screening af mulighederne for placeringer i Thisted. Konklusionen er, at den mest oplagte placering er Vibedal-grunden:

- Vibedal-grunden er bynær, hvilket betyder, at de borgere, der er mobile, kan bruge byen. Samtidig giver placering ved siden af Vibedal Plejecenter en mulighed for at udnytte synergier og kompetencer på tværs af de to huse. De muligheder er det vigtigt at uddybe og synliggøre, siger Tue von Påhlman.

Møde skal bane vejen for dialog

Thisted Kommune ønsker en konstruktiv dialog med lokalsamfundet om det videre arbejde og håber, det kommende borgermøde kan bane vejen:

- Vi vil gerne drøfte, hvordan institutionens udvendige fremtoning og udendørsarealer bedst passer i lokalområdet. På mødet vil vi derfor - i samarbejde med vores bygherrerådgiver - forsøge at give en bedre forståelse af institutionens betydning for lokal-området, siger Tue von Påhlman.

Borgermødet afholdes den 11. januar kl. 19-21 i Rolighedshallens Spejlsal, Kastanievej 47, 7700 Thisted. På mødet serveres kaffe og kage.

Du tilmelder dig ved at skrive en mail til nbk@thisted.dk. Tilmeldingsfrist er den 9. januar 2023.