Vintervandet i Thy har det godt

Publiceret 15-02-2023

En ny måling på fem strande er godt nyt for alle med hang til bølger og kolde dyp i Thy.

Krik Vig er et af de fem steder, hvor Thisted Kommune i januar har fået testet badevandet for indhold af PFAS-stoffer. Arkivfoto.

Hører du til dem, der gladelig springer i bølgen blå – også på denne tid af året – så kan du fortsat gøre det uden at være bange for at niveauet af PFAS i vandet er for højt. Det viser nye analyser af PFAS-stoffer, som Thisted Kommune har fået lavet på fem udvalgte strande i Thy.

De nye målingerne følger op på en måling, som blev lavet i sommer. Der fik kommunen analyseret badevandet for PFAS-stoffer ved 12 udvalgte badestrande. Dengang fandt man ikke PFAS-stoffer i hverken havet eller Limfjorden, men lave koncentrationer i de tre badesøer Førby Sø, Vandet Sø og Nors Sø. Fundet lå dog langt under den vejledende grænseværdi for badevand. Se den historie her.

Testet fem strande

Denne gang har Thisted Kommune analyseret badevandet ved fem udvalgte strande, hvor der er vinterbadning og vandaktiviteter året rundt. Det drejer sig om Havbadet i Vorupør, Stranden i Nr. Vorupør, stranden i Klitmøller, Søbadet i Thisted og ved Krik Vig, og selvom der denne gang er registreret PFAS-stoffer alle fem steder, så er der er tale om mængder langt under den vejledende grænseværdi for badevand.

Kortet viser de 5 strande i Thisted Kommune, hvor badevandet er testet for PFAS. De fem strande er Krig Vig, Havbadet, Nr. Vorupør, Thisted Søbad og Klitmøller
Kortet viser placeringen af de fem udvalgte strande, hvor Thisted Kommune har analyseret for PFAS i januar 2023

Grænseværdien for badevand er på 0,04 µg/L. Den er fastsat af Miljøstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, og er beregnet ud fra WHO’s anbefalinger for badevand. I den nye måling blev det højeste indhold af de fire PFAS-stoffer målt i Havbadet i Vorupør, hvor indholdet var 0,016. I vandet ved stranden ved Vorupør blev der målt det næst-laveste indhold på 0,0064. I Klitmøller var indholdet 0,010, mens det i Krik Vig lå på 0,0069 og ved Thisted Søbad var 0,0011.

Thisted Kommune har valgt at teste vandet igen her efter nytår, netop for at imødekomme en bekymring, som mange har henvendt sig til kommunen med:

- Vi er glade for, at vi endnu en gang kan konstatere, at man ikke behøver bekymre sig om PFAS i badevandet, når man hopper i vandet her i Thy. Selvfølgelig noterer vi, at der denne gang er påvist PFAS i prøverne fra hav og fjord. Stofferne var der sandsynligvis også sidst, men analyserne er denne gang lavet på et laboratorium, som kan måle endnu mindre koncentrationer end sidst, og værdierne er så lave, at de - i henhold til de retningslinjer vi har - ikke er farlige for dem, der bader, siger Jannie Kalør Svendsen, der er miljøsagsbehandler i Thisted Kommune.

Fakta om PFAS:

  • PFAS omfatter en stor gruppe syntetisk fremstillede fluorstoffer, som har været brugt siden 1950'erne.
  • Der findes ca. 12.000 forskellige slags PFAS-stoffer. Ét af dem er det forbudte ’PFOS’, der blev fundet ved et kogræsserlaug i Korsør, hvor PFAS-forurening for alvor kom på Danmarkskortet.
  • Stofferne er stabile, svært nedbrydelige og er vand- og fedtskyende.
  • PFAS har været brugt i fx fødevareemballage, brandslukningsskum, overfladebehandling og imprægnering af tekstil, tæpper og i maling.
  • I 2020 blev tilsætning af fluorerede stoffer til fødevarekontaktmaterialer af papir og pap (fx pizzaæsker) forbudt i Danmark.
  • Danmark, Tyskland, Nederlandene, Norge og Sverige har sammen sendt et udkast med et forslag om et EU-forbud mod PFAS til EU’s kemikalieargentur.
  • Miljøminister Magnus Heunicke har i slutningen af januar bebudet, at han vil udfase PFAS i brandslukningsskum på øvelsespladser.

Kilde: Miljøministeriet

Måleresultatet:
Grænseværdien for badevand er på 0,04 µg/L. Det er Miljøstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, som har beregnet den ud fra WHO’s anbefalinger for badevand.

På baggrund af anbefalingerne skal den vejledende grænseværdi for badevand fastsættes til 20 gange kriteriet for drikkevand. Miljøstyrelsen baserer den vejledende grænseværdi for badevand på drikkevandskvalitetskravet for summen af 4 PFAS-stoffer.
Prøverne er udtaget som dykprøver i 30 cm. dybde. De 12 PFAS-stoffer, målt i januar 2023 i Thy, fremgår af tabellen her:

Tabel for resultatet af analyser af 12 PFAS-stoffer i badevandet på de udvalgte strande. Ved Thisted Søbad er der 0,00040 mikrogram pr. liter PFBS, <00,0003 mikrogram pr. liter PFOSA, <0,0006 mikrogram pr. liter 6:2 FTS, 0,0012 mikrogram pr. liter PFBA, <0,0006 mikrogram pr. liter PFPeA, 0,00060 mikrogram pr. liter PFHxA, 0,00060 mikrogram pr. liter PFHpA, <0,0006 mikrogram pr. liter PFDA, 0,00060 mikrogram pr. liter PFOA, 0,00050 mikrogram pr. liter PFOS, <0,0003 mikrogram pr. liter PFNA, <0,0003 mikrogram pr. liter PFHxS, summen af 4 PFAS er 0,0011 mikrogram pr. liter, summen af de 12 PFAS er <0,005 mikrogram pr. liter. Ved Krik Vig er der <0,0003 mikrogram pr. liter PFBS, <0,0003 mikrogram pr. liter PFOSA, <0,0006 mikrogram pr. liter 6:2 FTS, 0,0020 mikrogram pr. liter PFBA, <0,0006 mikrogram pr. liter PFPeA, 0,00040 mikrogram pr. liter PFHxA, 0,00060 mikrogram pr. liter PFHpA, <0,0006 mikrogram pr. liter PFDA, 0,0037 mikrogram pr. liter PFOA, 0,0026 mikrogram pr. liter PFOS, <0,0003 mikrogram pr. liter PFNA, 0,00060 mikrogram pr. liter PFHxS, summen af 4 PFAS er 0,0069 mikrogram pr. liter, summen af de 12 PFAS er 0,0099 mikrogram pr. liter. Ved Nr. Vorupør er der 0,00050 mikrogram pr. liter PFBS, <0,0003 mikrogram pr. liter PFOSA, <0,0006 mikrogram pr. liter 6:2 FTS, 0,0008 mikrogram pr. liter PFBA, <0,0006 mikrogram pr. liter PFPeA, 0,00050 mikrogram pr. liter PFHxA, 0,0095 mikrogram pr. liter PFHpA, <0,0006 mikrogram pr. liter PFDA, 0,003 mikrogram pr. liter PFOA, 0,0025 mikrogram pr. liter PFOS, <0,0003 mikrogram pr. liter PFNA, 0,00060 mikrogram pr. liter PFHxS, summen af 4 PFAS er 0,0064 mikrogram pr. liter, summen af de 12 PFAS er 0,018 mikrogram pr. liter. Ved Nr. Vorupør Havbad er der 0,00050 mikrogram pr. liter PFBS, <00,0003 mikrogram pr. liter PFOSA, <0,0006 mikrogram pr. liter 6:2 FTS, <0,0006 mikrogram pr. liter PFBA, 0,0011 mikrogram pr. liter PFPeA, 0,0011 mikrogram pr. liter PFHxA, 0,0019 mikrogram pr. liter PFHpA, <0,0006 mikrogram pr. liter PFDA, 0,012 mikrogram pr. liter PFOA, 0,002 mikrogram pr. liter PFOS, 0,00090 mikrogram pr. liter PFNA, 0,0011 mikrogram pr. liter PFHxS, summen af 4 PFAS er 0,016 mikrogram pr. liter, summen af de 12 PFAS er 0,021 mikrogram pr. liter. Ved Klitmøller er der 0,00050 mikrogram pr. liter PFBS, <0,0003 mikrogram pr. liter PFOSA, <0,0006 mikrogram pr. liter 6:2 FTS, 0,00080 mikrogram pr. liter PFBA, <0,0006 mikrogram pr. liter PFPeA, 0,00040 mikrogram pr. liter PFHxA, 0,0015 mikrogram pr. liter PFHpA, <0,0006 mikrogram pr. liter PFDA, 0,0077 mikrogram pr. liter PFOA, 0,0020 mikrogram pr. liter PFOS, <0,0003 mikrogram pr. liter PFNA, 0,0007 mikrogram pr. liter PFHxS, summen af 4 PFAS er 0,010 mikrogram pr. liter, summen af de 12 PFAS er 0,014 mikrogram pr. liter. Tegnet < indikerer, at dette er den mindste koncentration, man kan måle for det pågældende stof. Dette kaldes også detektionsgrænsen. De 4 PFAS stoffer er PFHxS, PFNA, PFOS og PFOA. Detektionsgrænsen for summen af de 4 PFAS-stoffer er 0,0002 mikrogram pr. liter. Detektionsgrænsen for summen af de 12 PFAS-stoffer er 0,005 mikrogram pr. liter.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt
Plan- og Miljø afdelingen