Søg penge til lokale og udviklende projekter

Publiceret 10-02-2023

Nu kan du søge midler til projekter, der støtter udviklingen i dit lokalområde. Forårsrunden er åben for alle bud.

Koldby Borger- og Erhvervsforening fik i 2021 midler fra LUF-puljen. De er netop blevet færdige med den helhedsplan for lokalområder, som de søgte midler til. Privatfoto.

En vil være vildest. En anden vil fortælle byens historie, og andre vil etablere stier, shelterpladser eller udarbejde helhedsplaner for deres byer og lokalområder om bosætning og udvikling. Mulighederne er mange og rammerne brede for den halve mio. kroner fra Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF), som igen i år uddeles til projekter, der støtter den lokale udvikling.

Ny runde i gang

Der uddeles 250.000 kr. to gange om året, og hvert projekt kan maks. tildeles 50.000 kr.
Netop nu kan du søge fra forårsrunden. I den er der ikke et tema for puljen. Det er denne gang prioriteret at støtte projekter bredt, så lokalområderne kan søge til lige netop det projekt, som giver allermest mening for deres lokale udvikling.

Der må meget gerne tænkes i projekt- og klyngesamarbejder mellem landsbyer og foreninger, så et større område kan få glæde af tilskuddet.

Fra ideer til plan

Koldby Borger og Erhvervsforening er blandt dem, der tidligere har penge fra puljen.
I 2021 fik de 50.000 kr. til et projekt med en helhedsplan for lokalområdet, der også omfatter de landsbyerne Hørdum, Villerslev og Hassing og landområderne Skyum og Gudnæs.

- For midlerne satte vi en proces i gang, hvor vi fik konsulenthjælp til at afholde ide- og visionsmøder, hvor vi fik input til, hvordan vores område bliver et attraktivt sted at bo og bosætte sig. Det er blevet til en helhedsplan med fire temaer, som vi nu skal arbejde videre med, fortæller Pia Elkær, der har været med i det spændende arbejde om lokalt at finde fælles fodslag for ønskerne til udvikling.

Land, vand og by i hjertet af Thy

Helhedsplanen blev præsenteret i november sidste år. Den er et nyt fundament for visionerne for området, og beskriver en række projekter, som er kommet ud af ideudviklingen. Nu er næste skridt at gå i gang med at realisere de aktiviteter og projekter, de ønsker at søsætte i deres projekt ”Land, vand og by i hjertet af Thy”.

- Arbejdet med planen har også betydet, at vi har fået et stærkere samarbejde at bygge på fremad. Vi er blevet en klynge. Det var vi ikke tidligere. Nu skal vi bruge helhedsplanen til at søge midler hjem, så ideerne også kan blive realiseret. Målet og ønsket fra begyndelsen har jo været at skabe udvikling med konkrete tiltag forankret i lokalområdet, siger Pia Elkær.

Bæredygtighed, klima og det grønne

Til efteråret kommer endnu en ansøgningsrunde, og det er endnu ikke besluttet, hvad der bliver temaet for efterårets pulje på 250.000 kr. Meget koncentrerer sig i øjeblikket om den grønne omstilling og klimaindsatser – også i Thisted Kommune og sammen med LUF udvalgets 15 repræsentanter fra Lokalområderne vil Thisted Kommune drøfte om temaet for efterårets LUF pulje skal lægge sig op ad dette tema.

Datoen for efterårets ansøgningsrunde er endnu ikke fastlagt, men du kan følge med på Thisted Kommunes hjemmeside, hvor de udbudte puljer annonceres.

Du kan læse mere om LUF her.