undervisning

Fremtidens teknologi flytter ind på skolerne

Publiceret 10-08-2023

Ny teknologi til brug i undervisningen flytter ind på folkeskolerne i Thy. Her skal eleverne arbejde eksperimenterende og få forståelse for teknologi.

Thisted Kommune har netop sat gang i det store projekt "Thy til teknologi og makerspace" som kommunen har fået penge til af Villum Fonden.

Endnu er ord som microbit, makedo og bit bot ikke en del af ordforrådet hos hverken lærere eller elever på de 15 folkeskoler i Thy, men det vil et nyt projekt ændre på.

I alt 100 superbrugere og skoleledelser har netop været samlet for at kickstarte projektet ”Thy til teknologi og makerspace” og i denne uge flytter der spritnyt og spændende udstyr ind på alle folkeskolerne. Der er bl.a. en mixerpult, 3D printer og også både en lasercutter og en folieskærer blandt alt det, som lander på alle 15 matrikler. Det skal bruges i oprettelsen af de værksteder, som er omdrejningspunkt i det Makerspace-projekt Thisted Kommune har fået penge til af Villum Fonden.

- Sagt på godt jysk så er et makerspace et ”makke”-rum, hvor eleverne kan eksperimentere og afprøve alle mulige teknologier og ideer. Her skal de have forskellige teknologier i hænderne, og selv være med til at finde ud af, hvad de kan bruge det til, og hvor den har sine begrænsninger, forklarer Lotte Pilgaard, der er projektleder på ”Thy til teknologi og Makerspace”.

 

Nyt rum 

De nye ”makke-rum” skal være med til at give folkeskoleeleverne et fagligt løft, når det kommer til demokratisk dannelse og uddannelse i og til et digitalt samfund. Udstyret og indretningen af rummene er første skridt i projektet.

Mens skolerne frem mod foråret indretter hvert deres, skal lærerne på kurser i, hvordan de kan bruge teknologien i deres fag. En af dem, som glæder sig til at gå ombord i de muligheder teknologien har i undervisningen er Anders Røhrmann Bloch, der er lærer på Sjørring Skole.

- Jeg er rigtig spændt på at komme i gang og arbejde med teknologierne. I mine fysiktimer drømmer jeg om, at det kan bruges til at arbejde med at skabe modeller, og i matematik ser jeg muligheder i at inddrage programmering. Det er jo ikke det samme at høre om programmering, som at prøve det, så jeg glæder mig meget, siger Anders Røhrmann Bloch, der skal være superbruger på det makerspace, de får på hans skole.

 

Anders Røhrmann Bloch (tv) er lærer på Sjørring Skole og én af 50 superbrugere, som skal efteruddannes i at bruge de nye makerspaces.

Alle får efteruddannelse

Superbrugerne er en gruppe af lærere, som er fundet på alle skolerne. De skal som de første, gennem et efteruddannelsesforløb. Det står Center for Undervisningsmidler (CFU) i Aalborg for. I alt ligger det i projektet, at 350 pædagogisk personale og 100 elever i nogle såkaldte ”frikvarterpatruljer” skal efteruddannes hen over de tre år, hvor projektet kører.

- Når vi bliver klædt godt på, så ser jeg virkelig spændende muligheder til, hvordan det her kan understøtte den undervisning vi laver, og jeg håber, det kan være med til, at vi får en mere skabende tilgang ind i klasseværelserne, siger Anders Røhrmann Bloch.

Ud over superbrugerne står lærerne fra fag som fysik/kemi, håndværk og design og natur og teknologi først for, men sidenhen skal også både matematik-, dansk-, sproglærere, pædagoger i SFO’erne - og elever, som skal kunne hjælpe andre elever i frikvartererne, afsted på kurser.

- I projektet er der midler til både indkøb af materialer, teknologi , frikøb af personale og kompetenceudvikling af en stor brugergruppe. Det er usædvanligt for fondsmidler, men det er samtidig det, som gør så stort et projekt muligt for os og målet er i sidste ende at give vores elever en større teknologiforståelse og en lyst til at eksperimentere og lære på nye måder, siger Per Overgaard, der er chef for Undervisning og Dagtilbud om det nye projekt.

Underviserne fra Center for Undervisningsmidler i Aalborg, som står for efteruddannelsen af lærerne, satte på kick-off dagen deltagerne i gang med selv at opfinde og eksperimentere. De skulle bygge en lille bil, der kunne køre.

Virkeligheden flytter ind

I Thy skal projektet kobles til lokale virksomheder og aktører, som bidrager med cases, viden og restmaterialer. Ved at forbinde skole og det omkringliggende samfund kan eleverne komme til at arbejde med virkelighedsnære problemstillinger og udfordringer, som de skal komme med deres løsningsforslag på. Indgangen til de lokale virksomheder sker gennem et samarbejde med Thy Erhvervsforum.

- Det handler om at lære på en anden måde, end den de kender til i dag. Makerspace er ikke alene adgang til en masse teknologi og spændende værksteder, men også en ny metode at både arbejde og lære på og forbindelsen til erhvervslivet omkring os giver projektet et meget spændende perspektiv, siger Per Overgaard.

Vil du vide mere om makerspace, så kan du læse om det på Villum Fondens hjemmeside.

Tilmeld dig nyhedsbrev

Felter med (*) skal udfyldes

Kontaktinfo

Undervisning
Asylgade 30
7700 Thisted

Hvad er makerspace?

  • Makerspace er et landsdækkende projekt finansieret af Villum Fonden.
  • Thisted Kommune har i alt modtaget 6,9 mio. kr. til projektet.
  • I alt otte kommuner har i år har fået penge i projekter. De modtager samlet 43,3 millioner kr. fra Villum Fonden til etablering af makerspaces.
  • Pengene uddeles som et led i fondens mål om, at science skal opleves som vedkommende og inspirerende i skolen og i fritiden, og som en mulig levevej på sigt.