TRAFIK

Nye mål for trafiksikkerheden i Thy

Publiceret 12-04-2023

Med en ny plan for trafiksikkerheden i Thy ønsker Thisted Kommune at styrke trafiksikkerheden og holde fast i den positive udvikling med færre tilskadekomne i trafikken.

Hver eneste person, der kommer til skade i trafikken, er én for meget. Og selvom tal fra politiet viser, at antallet af mennesker, der kommer til skade i trafikken i Thy, er faldet markant, så skal vi fortsat alle være opmærksomme og passe på hinanden på vejene. Samtidig arbejder Thisted Kommune løbende på at gøre forholdene så sikre som muligt, og lige nu er kommunen i gang med at udarbejde en ny trafiksikkerhedsplan. Til den samler vi input fra borgerne i Thy.

Frem til den 23. april kan alle bidrage ved at udpege steder, hvor der sker farlige situationer i trafikken. 

Det kan ske via linket her, eller ved at scanne QR-koden

QR kode til scanning af spørgeskema

Det går den rigtige vej

Statistikken over antallet af personer, der kommer til skade i trafikken viser, at der tilbage i 2003 blev registreret over 100 dræbte eller tilskadekomne på kommunens veje og stier. I 2021 lå tallet på otte.

 Siden den nuværende trafiksikkerhedsplan blev vedtaget i 2018, er der i runde tal gennemført 50 projekter for at gøre veje og stier mere sikre, og Ejgil Haurum, der er drifts- og anlægschef i Thisted Kommune, er naturligvis rigtig glad for at se, at statistikken bevæger sig i den rigtige retning.

 -          For 20 år siden blev der indlagt en person på skadestuen med betydelige skader efter et trafikuheld i Thisted Kommune tæt på hver 3. dag. De senere år er det i gennemsnit sket én gang i måneden. Det er en utrolig positiv udvikling, som jeg tror i høj grad skal tilskrives thyboernes adfærd i trafikken, siger han.


Udviklingen i tilskadekomne på Thisted Kommunes veje og stier for de seneste 20 år (perioden 2003-2022). *Uheldsdata for 2022 er foreløbige, hvorfor der kan være en mindre afvigelse i tallet.