Sundhed

Borgerne sætter aftryk på sundheden

Publiceret 03-04-2023

Over 120 mennesker var torsdag den 30. marts samlet for at debattere sundhed i Thisted Kommune. Borgermødet var det første af en række inddragende aktiviteter, som skal være med til at sikre thyboernes sundhed i fremtiden.

Samtalen levede og interessen for det fælles mål: Thyboernes sundhed var stor, da der torsdag aften blev sat fokus på Thisted Kommunes sundhedsstrategi på et offentligt borgermøde i Musikteatret i Thisted.

- Det var interessant og givende at få deltagernes input til den proces, vi er i gang med i arbejdet med sundhedsstrategien i kommunen. Det var fantastisk at opleve det store engagement hos de mange deltagere, og lysten til at bidrage til at sætte retningen for sundhedsområdet i Thy. Det lover godt for den videre proces, hvor vi ønsker at fortsætte den tætte dialog med borgerne i Thy, siger Tue von Påhlman, der er direktør for Social, Sundhed og Kultur i Thisted Kommune efter mødet.

Også udfordringer i Thy

Han understreger, at de fleste thyboer heldigvis har det godt, men som landets øvrige kommuner har også udfordringer på sundhedsområdet. Det drejer sig bl.a. om at undersøgelser viser en stigning i antallet af voksne, der føler sig ensomme, og børn og unge, der mistrives. Samtidig ser vi ind i en fremtid med flere ældre og flere udgifter på sundhedsområdet. Det betyder, at også Thisted Kommune skal ruste sig os for at sikre forudsætningerne for det gode liv – også i fremtiden. Og det ønsker kommunen at gøre i samarbejde med borgerne.

 - Vi er allerede godt med i forhold til sundhed her i Thy. Gode idræts- og kulturfaciliteter og et stærkt foreningsliv medvirker til sunde fællesskaber og aktive miljøer. At vi også har Danmarks smukkeste og vildeste natur, får rigtigt mange thyboer til at tilvælge en aktiv livsstil. Vores stedbundne potentialer og thy’ske fællesskaber udgør et solidt fundament for en sund kommune, som vi vil bygge videre på med den nye sundhedsstrategi, fortæller Tue von Påhlman.

Ny sundhedsstrategi

I september 2022 vedtog kommunalbestyrelsen tre tværgående politikker. De danner rammen for prioriteringer og arbejdsindsatser i Thisted Kommune frem til 2026, og skal være med til at fremtidssikre velfærden i Thy.
På baggrund af de tre politikker, som sigter efter at skabe langsigtede og bæredygtige løsninger, er sundhed blevet udvalgt som et område, der skal gives særlig opmærksomhed, og med borgermødet er der nu taget hul på en proces med en lang række borgerinddragende aktiviteter, som til sidst skal ende ud i Thisted Kommunes nye tværgående sundhedsstrategi. Det tværgående fokus skal sikre, at sundhed bliver et tema i hele kommunen og for alle thyboer.

 - Det er en central målsætning at sikre sunde liv for alle thyboer, og derfor er det vigtigt for os, at så mange borgere som muligt bidrager til at sætte retningen for vores arbejde med sundheden i Thy. Vi lytter aktivt til alle og er meget taknemmelige for de gode ideer og perspektiver, som kom frem på borgermødet. De giver os et rigtigt godt afsæt for vores videre arbejde med den nye sundhedsstrategi, siger Tue von Påhlman.

Du kan læse mere om Thisted Kommunes sundhedstilbud lige her.

Kontaktinfo

Sundhed
Asylgade 30
7700 Thisted